1/31/1999
Tokyo, Korakuen Hall
Toryumon Japan Inaugural Show
2131 Attendance

1. Yasushi Kanda (9:07 Gekokujo Elbow) Genki Horiguchi
2. Kenichiro Arai (9:10 Diving Headbutt) Susumu Mochizuki
3. Yoshikazu Taru (4:22 TARU Driller) Stalker Ichikawa
4. Kendo⭕, Super Nova (19:19 Campana Invertina) Bombero Infernal❌, Dr. Cerebro
5. Dragon Kid, Magnum TOKYO, SAITO (4-3) Shiima Nobunaga, Sumo Fuji, Judo Suwa
①Kid (24:18 Dragonrana) Suwa
②Fuji (26:46 Nodowa Elbow) SAITO
③Kid (31:40 Hurricanrana) Fuji
④Nobunaga (36:35 Mad Splash) Kid
⑤Magnum (45:04 AV Star Press) Nobunaga