01/18/2016 Dragon Gate Studio ~PRIME ZONE vol.38
1. Masato Yoshino⭕, Naruki Doi (9:44 Lightning Spiral) Akira Tozawa, Mondai Ryu❌
2. Jimmy Susumu (5:55 Jumbo no Kachi!gatame) Naoki Tanizaki
3. Karaoke Battle: Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! (Fan Decision) Dragon Kid
4. Food Coordinator Dragon (5:45 Food Coordinators’ Dish) Eita
5. Shingo Takagi, Kotoka⭕ (8:45 Caldera) Ryo “Jimmy” Saito, Kazu Sawada (Kzy)

The teams for the opener were chosen by lottery.