01/23/2016 Shizuoka, Fuji City Fujisan Messe – 500 Attendance
1. Masato Yoshino, Akira Tozawa⭕, T-Hawk (14:30 High-Speed German Suplex Hold) Gamma, Eita, Kaito Ishida❌
2. Naruki Doi (11:06 Bakatare Sliding Kick) U-T
3. Masaaki Mochizuki⭕, Big R Shimizu (1:31 Kick to the face) Don Fujii, “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
3. Masaaki Mochizuki, Big R Shimizu (11:39 TKO after Fujii threw in the towel) Don Fujii, “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
4. Dragon Kid, Kzy⭕ (15:22 Impact) CIMA, Takehiro Yamamura❌
5. Jimmy Susumu⭕, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito (19:22 Jumbo no Kachi!) Shingo Takagi, YAMATO, Mondai Ryu❌