01/30/2016 Hiroshima, Fukuyama Big Rose – 800 Attendance
1. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid, Big R Shimizu⭕ (14:51 Shot-put Slam) CIMA, Gamma, Kaito Ishida❌
2. Naruki Doi (11:39 Bakatare Sliding Kick) Kzy
3. Jimmy Susumu⭕, Jimmy Kanda (12:10 Jumbo no Kachi!) Eita, Takehiro Yamamura❌
4. T-Hawk, Don Fujii vs. Ryo “Jimmy” Saito, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!
5. Masato Yoshino, Akira Tozawa, Shachihoko BOY vs. YAMATO, Shingo Takagi, Mondai Ryu