2/3/1999
Hyogo, Kobe Sambo Hall
2100 Attendance

1. Yasushi Kanda (9:29 Gekokujo Elbow) Keni’chiro Arai
2. Genki Horiguchi (3:55 GH Lock) Stalker Ichikawa
3. SAITO⭕, Kendo (12:30 SAITO Clutch) Dr. Cerebro❌, Bombero Infernal
4. Masaaki Mochizuki, Yoshikazu Taru⭕ (17:24 TARU Driller) Keiichi Kono❌, Takashi Okamura
5. Sumo Fuji⭕, Judo Suwa, Shiima Nobunaga (24:41 Nodowa Otoshi) Dragon Kid, Super Nova❌, Magnum TOKYO

Crazy Max interfered in the semifinal, helping Taru get the win. He officially left Buko Dojo to join Crazy MAX.