02/03/2018
Hyogo, Shirasagi Himeji Minato Dome
Kotoka: Road to Final
Attendance: 700

1. YAMATO, BxB Hulk, Kzy⭕️ (13:24 Running Elbow Smash) Masaaki Mochizuki, Ryo Saito, K-ness.❌
2. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (13:10 Sodegarami) Problem Dragon, Kaito Ishida❌
3. Susumu Yokosuka⭕️, Genki Horiguchi (14:36 Jumbo no Kachi!gatame) Jason Lee, Shun Skywalker❌
4. Flamita⭕️, Zachary Wentz (15:36 Flam Fly) CIMA, Bandido❌
5. Kotoka Road to Final in Himeji: T-Hawk⭕️, Eita, Shingo Takagi (17:27 Cerberus) Masato Yoshino, Big R Shimizu, Kotoka❌