02/04/2018
Aichi, Okazaki Tatsumigaoka Hall
Kotoka: Road to Final
Attendance: 600

0. Yuki Yoshioka⭕️ (6:28 Frog Splash) Hyo Watanabe❌
1. T-Hawk, Eita⭕️, Shingo Takagi (14:26 Super Kick) Flamita, Bandido, Problem Dragon❌
2. Jason Lee⭕️ (10:11 Hong Kong style Sunset Flip) Takashi Yoshida❌
3. Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi⭕️ (14:54 Backslide from Heaven) Gamma❌, Zachary Wentz
4. Kotoka Road to Final in Okazaki: Ryo Saito⭕️, Kagetora (12:10 SaiRyo Rocket) Masato Yoshino, Kotoka❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Kzy⭕️ (18:25 Running Elbow Smash) Masaaki Mochizuki, Naruki Doi, Big R Shimizu❌