02/05/2018
Shizuoka, Twin Messe Shizuoka
Kotoka: Road to Final
300 Attendance

0. Hyo Watanabe❌ (4:57 Boston Crab) Oji Shiiba❌
1. Masaaki Mochizuki, Masato Yoshino, Jason Lee⭕️ (14:09 Hong Kong style Sunset Flip) Genki Horiguchi, Kagetora, Problem Dragon❌
2. Eita⭕️ (7:49 Low Blow) Gamma❌
3. Susumu Yokosuka⭕️, Zachary Wentz (14:14 Jumbo no Kachi!gatame) Naruki Doi, Big R Shimizu❌
4. Kotoka Road to Final in Shizuoka: Kzy⭕️, Bandido (15:05 Running Elbow Smash) Ryo Saito, Kotoka❌
5. YAMATO⭕️, BxB Hulk, Flamita (16:59 Frankensteiner of the Almighty) T-Hawk, Shingo Takagi, Takashi Yoshida❌