02/10/2018
Yamaguchi, Kaikyo Messe Shimonoseki
Kotoka: Road to Final

0. Hyo Watanabe⭕️ (5:55 Boston Crab) Oji Shiiba❌
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Jason Lee⭕️ (14:25 Hong Kong style Sunset Flip) Genki Horiguchi, Ryo Saito, K-ness.❌
2. Shingo Takagi⭕️, Yasushi Kanda (11:30 Pumping Bomber) Flamita, Bandido❌
3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (14:02 Yokosuka Cutter) Ben-K, Zachary Wentz❌
4. Kotoka Road to Final in Shimonoseki: Masaaki Mochizuki, Kagetora⭕️ (12:09 Kagenui) Big R Shimizu❌, Kotoka
5. T-Hawk, Eita⭕️, El Lindaman (17:35 Superkick) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌