02/12/2018
Kagoshima, Orocity Hall
Kotoka: Road to Final
Attendance: 350

1. Kzy, Genki Horiguchi⭕️, Zachary Wentz (13:16 Backslide from Heaven) Dragon Kid, Gamma❌, Bandido
2. Susumu Yokosuka⭕️ (12:05 Jumbo no Kachi!gatame) Big R Shimizu❌
3. Eita, Yasushi Kanda⭕️ (9:55 Candy Magic) Masaaki Mochizuki, Kagetora❌
4. CIMA⭕️ (5:37 Mexican Stretch) Hyo Watanabe❌
5. Ryo Saito, Ben-K⭕️ (16:19 Spear) T-Hawk, El Lindaman❌
6. Kotoka Road to Final in Kagoshima: YAMATO⭕️, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria, Flamita (19:28 Galleria) Naruki Doi, Masato Yoshino, Jason Lee, Kotoka❌