02/03/2016 Saitama, Kasukabe Fureai Cube – 800 Attendance
1. CIMA⭕, Gamma, Kaito Ishida (15:08 Mexican Stretch) Masaaki Mochizuki, Yosuke♡Santa Maria, U-T❌
2. YAMATO (13:09 Galleria) Takehiro Yamamura
3. Masato Yoshino⭕, Don Fujii (13:12 Torbellino Crucifix) Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda❌
4. Shingo Takagi⭕, Naruki Doi (13:34 Pumping Bomber) Jimmy Susumu, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌
5. Dragon Kid, Kzy, Big R Shimizu⭕ (15:38 Shot-put Slam) Akira Tozawa, T-Hawk, Shachihoko BOY❌