03/24/2018
Okayama, Kurashiki Sanyou Heights
Glorious Gate 2018
Shachihoko Boy Homecoming
Attendance: 500

1. Eita⭕️, Shingo Takagi (12:41 Superkick) Gamma, Problem Dragon❌
2. U-T⭕️ (8:26 Cuello) Oji Shiiba❌
3. T-Hawk, El Lindaman (15:10 German Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka❌
4. Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕️ (14:51 Backslide from Heaven) Yasushi Kanda, Takashi Yoshida❌
5. Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee⭕️ (17:56 Hong Kong German Suplex Hold) YAMATO, Yosuke♡Santa Maria❌, Shachihoko Boy