03/26/2018
Fukuoka, Kokurakita Gymnasium
Glorious Gate 2018
Attendance: 400

0. Problem Dragon⭕️ (6:28 Boston Crab) Yuki Yoshioka❌
1. Dragon Kid⭕️, Gamma, Kaito Ishida (12:29 Bible) K-ness., U-T❌, Hyo Watanabe
2. Kagetora⭕️ (8:45 Uppercut) Oji Shiiba❌
3. T-Hawk, Takashi Yoshida⭕️ (12:54 Fatality) Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
4. Naruki Doi, Jason Lee⭕️ (13:30 Hong Kong La Magistral Cradle) Kzy, Genki Horiguchi❌
5. Masaaki Mochizuki, YAMATO, Yosuke♡Santa Maria⭕️ (15:34 Neraiuchi) Eita, El Lindaman❌, Yasushi Kanda