04/13/2018
Aichi, Nagoya Toyohashi Sports Center
The Gate of Passion 2018
U-T Homecoming
Attendance: 550

0. Problem Dragon⭕️ (5:21 Problem) Yuki Yoshioka❌
1. Don Fujii, Genki Horiguchi⭕️ (11:57 Backslide from Heaven) BxB Hulk, Kagetora❌
2. Dragon Kid⭕️, Gamma (11:55 Bible) Yosuke♡Santa Maria, U-T❌
3. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino, Ben-K (14:50 Bakatare Sliding Kick) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
4. Eita⭕️, Takashi Yoshida (15:13 Superkick) Jason Lee❌, Big R Shimizu
5. Road to Dead or Alive in Nagoya: YAMATO, Ryo Saito⭕️, El Lindaman (13:18 SaiRyo Rocket) Masaaki Mochizuki, Shingo Takagi, Yasushi Kanda❌