04/14/2018
Ishikawa, Kanazawa Distribution Hall
The Gate of Passion 2018
Attendance: 700

0. Punch Tominaga⭕️ (8:31 PT Kick) Oji Shiiba❌
1. Naruki Doi, Ben-K, Jason Lee⭕️ (14:39 Hong Kong La Magistral Cradle) Kzy, Genki Horiguchi❌, Don Fujii
2. Susumu Yokosuka⭕️ (11:14 Yokosuka Cutter) Yuki Yoshioka❌
3. Masato Hoshino, Big R Shimizu⭕️ (13:18 Shot-put Slam) Dragon Kid, Problem Dragon❌
4. Masaaki Mochizuki, Yosuke♡Santa Maria⭕️ (11:45 Neraiuchi) Ryo Saito, Kagetora❌
5. Eita, Takashi Yoshida⭕️, Yasushi Kanda (17:07 Cyber Bomb) YAMATO, BxB Hulk, U-T❌