06/03/2018
Okayama, Okayama Convention Center
King of Gate 2018
Attendance: 650

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (14:26 Running Elbow Smash) Kagetora, Shun Skywalker, Hyo Watanabe❌
2. Big R Shimizu, Ben-K⭕️ (13:07 Ben-K Bomb) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka❌
3. Eita, Takashi Yoshida⭕️ (14:04 Fatality) Shachihoko Boy❌, Punch Tominaga
4. King of Gate 2018 Last Place Tournament Finals: Ryo Saito⭕️ (13:16 Messenger) Yasushi Kanda❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria⭕️ (17:30 Leg Roll Clutch) Naruki Doi, Masato Yoshino, Jason Lee❌