06/11/2018
Kagoshima, Orocity Hall
Rainbow Gate 2018
Attendance: 350

Exhibition: Hyo Watanabe (5:00) Kota Minoura
1. Masato Yoshino, Big R Shimizu⭕️, Jason Lee (13:43 Short-put Slam) Don Fujii, Ryo Saito, Shun Skywalker❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (8:14 Twister) Yuki Yoshioka❌
3. Shingo Takagi, Eita⭕️ (12:08 Torture Superkick) Dragon Kid, Kaito Ishida❌
4. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (13:38 Spear) Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida
5. YAMATO⭕️, BxB Hulk, Kagetora, Yosuke♡Santa Maria (17:33 Frankensteiner of the Almighty) Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌, “brother” YASSHI