August 20, 2018 – Super Summer Vacation Battle

August 20, 2018
Fukuoka, Yukuhashi Municipal Gym
Super Summer Vacation Battle 2018

1. Ryo Saito, Yuki Yoshioka, Willie Mack⭕️ (14:00 Body Press) Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
2. Shingo Takagi, Big R Shimizu⭕️ (13:47 Shot-put Slam) Masaaki Mochizuki, Punch Tominaga❌
3. Jason Lee⭕️, Kaito Ishida (13:06 German Suplex Hold) Eita, Yasushi Kanda❌
4. Masato Yoshino, Naruki Doi, Ben-K, Dragon Kid⭕️ (16:31 Bible) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora, Yosuke♡Santa Maria❌

Comments Off on August 20, 2018 – Super Summer Vacation Battle

August 19, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 19, 2018
Fukuoka, Hakata Star Lanes
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 1222

0. Problem Dragon⭕️ (6:24 Half Boston Crab) Oji Shiiba❌
1. Don Fujii, Ryo Saito, Willie Mack⭕️ (14:58 The Big Thump) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka❌
2. Kagetora⭕️, Yosuke♡Santa Maria (11:23 Gurumakakari-kai) Gamma, Punch Tominaga❌
3. Kaito Ishida⭕️ (13:10 Pin) Susumu Yokosuka❌
★Takashi Yoshida interfered and gave Susumu a Pineapple Bomber, then put Ishida on top of him
4. YAMATO⭕️, BxB Hulk (13:57 Galleria) Kzy, Genki Horiguchi❌
5. Masato Yoshino⭕️, Dragon Kid (15:04 Torbellino Crucifix) Takashi Yoshida❌, Yasushi Kanda
6. Shingo Takagi, Eita⭕️, Big R Shimizu (19:16 Execution Kick) Naruki Doi, Ben-K, Jason Lee❌

Comments Off on August 19, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 18, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 18, 2018
Hiroshima, Fukuyama Big Rose
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 558

1. Don Fujii, Jason Lee, Willie Mack⭕️ (15:15 The Big Thump) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌, Punch Tominaga
2. Kzy⭕️ (10:58 Running Elbow Smash) Oji Shiiba❌
3. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (15:28 Bible) Kaito Ishida, Yuki Yoshioka❌
4. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (18:55 Spear) Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Kagetora⭕️, Yosuke♡Santa Maria (17:13 Kagenui) Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda❌, Big R Shimizu

Comments Off on August 18, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 17, 2018 – Fight in Odaiba Special Match

August 18, 2018
Tokyo, Odaiba Symbol Promenade Park
Fight in Odaiba – Dragon Gate Special Match

1. YAMATO⭕️, BxB Hulk (8:00 Frankensteiner of the Almighty) Masaaki Mochizuki, Ben-K❌
2. Masato Yoshino, Naruki Doi, Dragon Kid⭕️ (13:22 Misteriorana) Kzy, Susumu Yokosuka❌, Genki Horiguchi

Comments Off on August 17, 2018 – Fight in Odaiba Special Match

August 13, 2018 – Dragon Gate Special Match in Kochi

08/13/2018
Kochi, Gran Palais New Hankyu Kochi
Re-branding 5th Anniversary Special Attraction
Dragon Gate Special Match in Kochi
Attendance: 320

1. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid⭕️ (13:15 Bible) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
2. Big R Shimizu⭕️ (12:19 Shot-put Slam) Punch Tominaga❌
3. Shingo Takagi, Eita⭕️ (12:29 Execution Kick) Kzy, Ryo Saito❌
4. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino, Ben-K (17:33 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌

Comments Off on August 13, 2018 – Dragon Gate Special Match in Kochi
Close Menu