7/9/1999
Okayama, Kurashiki Sanyou Heights Gym
579 Attendance

1. Genki Horiguchi (11:04 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (11:31 Radio Calisthenics #1) Stalker Ichikawa
3. Masaaki Mochizuki (9:40 Sankakugeri) Chocoball KOBE
4. Sasuke the Great (13:57 Takogarami) Yasushi Kanda
5. Shiima Nobunaga⭕, TARU, Sumo Fuji (24:16 Mad Splash) MAKOTO❌, Kenichiro Arai, Magnum TOKYO