7/16/1999
Kanagawa, Yokohama Bunka Gym
5280 Attendance

1. Genki Horiguchi (11:12 GH Lock) Yasushi Kanda
2. Tsubo Genjin (9:19 Chiropractic Treatment) Stalker Ichikawa
3. Chocoball KOBE (6:16 Referee Stop due to Bloodloss) SAITO
4. MAKOTO (10:32 Visual Driver 2) Susumu Mochizuki
5. Masaaki Mochizuki (10:37 Udegatame) Sasuke the Great
6. Shiima Nobunaga, TARU⭕, Sumo Fuji (26:28 TARU Driller) TAKA Michinoku, Magnum TOKYO❌, Kenichiro Arai