img_0059

09/18/2016
Okayama, Kurashiki Sanyou Heights
Shachihoko BOY Homecoming

1. Eita⭕, Dragon Kid (13:02 Numero Uno) Masaaki Mochizuki, Hyou Watanabe❌
2. T-Hawk (10:05 Night Ride) Yosuke♡Santa Maria
3. YAMATO⭕, Flamita (14:37 Galleria) Takehiro Yamamura❌, Kaito Ishida
4. Shingo Takagi⭕, Naruki Doi (14:20 MADE IN JAPAN) BxB Hulk, Kzy❌
5. Masato Yoshino, Akira Tozawa⭕, Shachihoko BOY, Peter Kaasa (19:03 High-speed German Suplex Hold) Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda, Jimmy K-ness J.K.S.❌