10/22/2015 Hiroshima, Hiroshima Sangyo Hall – 850 Attendance
0. Draztick Boy (4:26 Constanza) Kaito Ishida
1. Ryo “Jimmy” Saito⭕, Jimmy Kness J.K.S. (13:24 SaiRyo Rocket) Dragon Kid, Kzy❌
2. Naruki Doi (9:00 Bakatare Sliding Kick) Takehiro Yamamura
3. Big R Shimizu, Flamita⭕ (14:05 Flam Fly) Akira Tozawa, Shachihoko BOY❌
4. Masato Yoshino, T-Hawk⭕ (13:17 Night Ride) Jimmy Susumu, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌
5. YAMATO, Shingo Takagi⭕, Kotoka (19:04 MADE IN JAPAN) CIMA, Gamma, El Lindaman❌