10/24/2015 Okayama, Wholesale Center Orange Hall – 750 Attendance
0. Kzy (5:00 Time Limit Draw) Draztick Boy
1. Dragon Kid, Flamita⭕ (11:44 Flam Fly) CIMA, Takehiro Yamamura❌
2. Akira Tozawa (10:00 High-speed German Suplex Hold) Yosuke♡Santa Maria
3. Naruki Doi, YAMATO (12:38 Bakatare Sliding Kick) El Lindaman, Kaito Ishida❌
4. Masaaki Mochizuki⭕, Big R Shimizu (11:22 Shin Saikyou High Kick) Shingo Takagi, Cyber Kong❌
5. Masato Yoshino⭕, T-Hawk, Shachihoko BOY (17:34 Torbellino Crucifix) Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌