11/29/2015 Mie, Yokkaichi Kusuryokuchi Gymnasium – 850 Attendance
0. Shachihoko BOY (4:43 La Magistral Cradle) Yosuke♡Santa Maria
1. Eita⭕, Kaito Ishida (15:07 Numero Uno) YAMATO, Mondai Ryu❌
2. T-Hawk (9:47 Night Ride) El Lindaman
3. Masato Yoshino, Akira Tozawa⭕ (11:40 High-speed German Suplex Hold) CIMA, Takehiro Yamamura❌
4. Don Fujii, Kzy⭕ (15:12 KZ Time) Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!❌, Jimmy Kanda
5. Jimmy Susumu⭕, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kness J.K.S. (17:30 Genkai) Naruki Doi, Shingo Takagi, Kotoka❌