3 Defenses

3/22/2010 Tokyo, Ryogoku Kokugikan
YAMATO (31:56 Galleria) Naruki Doi
1st – 3/27/2010 Phoenix, Arizona The Celebrity Theatre
YAMATO (21:42 Galleria) Susumu Yokosuka
2nd – 5/5/2010 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium
YAMATO (31:35 Cross Armbreaker) Shingo Takagi
3rd – 5/13/2010 Tokyo, Korakuen Hall
YAMATO (23:04 Cross STF) Masaaki Mochizuki