12/16/2017
Hiroshima, Fukuyama Big Rose
Fantastic Gate 2017
Attendance: 600

1. Shingo Takagi⭕️, Yasushi Kanda, El Lindaman (15:10 Power Bomb) Naruki Doi, Big R Shimizu, Ben-K❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (9:35 Twister) Hyo Watanabe❌
3. Kagetora, Jason Lee⭕️ (13:32 Modified La Magistral Cradle) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
4. Masato Yoshino, Shachihoko Boy⭕️ (16:39 M9) Ryo Saito, Yosuke♡Santa Maria❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Kzy⭕️ (16:51 KZ Time) T-Hawk, Eita, Punch Tominaga❌