4 Defenses

7/11/2010 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masato Yoshino (31:50 Sol Naciente Kai) YAMATO
1st – 10/10/2010 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masato Yoshino (27:49 Sol Naciente Kai) Ryo Saito
2nd – 11/23/2010 Osaka, Osaka Prefectural Gym #1
Masato Yoshino (30:38 Sol Naciente Kai) CIMA
3rd – 12/26/2010 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center
Masato Yoshino (28:53 Top Rope Lightning Spiral) Naruki Doi
4th – 1/18/2011 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino (23:56 Riverina Especial) Don Fujii