3/22/2009 Tokyo, Ryogoku Kokugikan
CIMA (18:08 Meteora) Masato Yoshino
1st – 5/5/2009 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium
CIMA (26:37 Meteora) Dragon Kid
2nd – 5/31/2009 Hyogo, Kobe Sambo Hall
CIMA (22:21 Crossfire) Akira Tozawa
3rd – 6/21/2009 Fukuoka, Hakata Star Lanes
No Rope Match: Kenichiro Arai (3:26 Count Out) CIMA
Restart: No Rope Match: CIMA (22:45 Meteora) Kenichiro Arai