6 Defenses

4/14/2011 Tokyo, Korakuen Hall
Masaaki Mochizuki (25:31 Sankakugeri to the Face) Masato Yoshino
1st – 5/5/2011 Aichi, Aichi Prefectural Gym
Masaaki Mochizuki (25:11 Sankakugeri to the Face) YAMATO
2nd – 6/19/2011 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masaaki Mochizuki (27:20 Sankakugeri to the Face) Yasushi Kanda
3rd – 7/17/2011 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masaaki Mochizuki (27:58 Sankakugeri to the Face) BxB Hulk
4th – 8/21/2011 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masaaki Mochizuki (23:39 Shin Saikyou High Kick) Cyber Kong
5th – 10/13/2011 Tokyo, Korakuen Hall
Masaaki Mochizuki (21:39 Sankakugeri to the Face) Akira Tozawa
6th – 11/3/2011 Kyoto, KBS Hall
Masaaki Mochizuki (27:26 Sankakugeri to the Face) Ryo Saito