4 Defenses

10/10/2013 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino (26:35 Sol Naciente Kai) YAMATO
1st – 11/3/2013 Osaka, BODYMAKER COLOSSEUM
Masato Yoshino (28:58 Sol Naciente Kai) Naruki Doi
2nd – 11/7/2013 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino (20:05 Sol Naciente) T-Hawk
3rd – 12/22/2013 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center
Masato Yoshino (25:50 Sol Naciente Kai) BxB Hulk
4th – 1/16/2014 Tokyo, Korakuen Hall
Masato Yoshino (27:13 Sol Naciente Kai) Masaaki Mochizuki