1 Defense

06/14/2015 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masato Yoshino (29:25 15th Anniversary) BxB Hulk
1st – 07/20/2015 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masato Yoshino (30:23 Sol Naciente Kai) T-Hawk