5 Defenses

09/18/2017 Ota City General Gymnasium
Masaaki Mochizuki (24:20 Sankakugeri to the Face) YAMATO

1st – 11/03/2017 Osaka, Edion Arena Osaka
Masaaki Mochizuki⭕ (23:40 Low Kick to the Face) Susumu Yokosuka❌
2nd – 12/23/2017 Fukuoka, Kokusai Center
Masaaki Mochizuki⭕ (21:36 Shin Saikyo High Kick) Ryo Saito❌
3rd – 02/07/2018 Tokyo, Korakuen Hall
Masaaki Mochizuki⭕ (21:27 Crucifix Hold) Kzy❌
4th – 03/04/2018 Osaka, Edion Arena Osaka #2
Masaaki Mochizuki (23:13 Triangle Choke → Referee Stop) Ben-K
5th – 03/21/2018 Wakayama Prefectural Gymnasium
Masaaki Mochizuki⭕ (24:28 Dragon Suplex Hold) Big R Shimizu❌