4 Defenses

12/16/2004 – Tokyo, Yoyogi National Stadium #2
Masaaki Mochizuki (22:49 Shin Saikyou High Kick) CIMA
1st – 2/6/2005 – Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masaaki Mochizuki (28:45 Shin Saikyou High Kick) Ryo Saito
2nd – 5/11/2005 – Tokyo, Korakuen Hall
Masaaki Mochizuki (15:42 Nice German Cutback) Don Fujii
3rd – 7/3/2005 – Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masaaki Mochizuki (25:25 Shin Saikyou High Kick) TAKA Michinoku
4th – 9/18/2005 – Hokkaido, Sapporo Taisen Hall
Masaaki Mochizuki (20:32 Shin Saikyou High Kick) Shingo Takagi