3 Defenses

4/26/2006 Tokyo, Ota City General Gymnasium
Susumu Yokosuka (22:50 Jumbo no Kachi!gatame) Ryo Saito
1st – 5/7/2006 Aichi, Nagoya Congress Center
Susumu Yokosuka (24:16 Double Arm Style Aikata) BxB Hulk
2nd – 7/2/2006 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Susumu Yokosuka (30:55 Kobe World Liner) Dragon Kid
3rd – 9/17/2006 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Susumu Yokosuka (23:11 Jumbo no Kachi!gatame) Pentagon Black