05/06/2018 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium
Kzy⭕, Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka (17:31 Skayde Schoolboy) Naruki Doi❌, Masato Yoshino, Jason Lee