9/22/2007 Tokyo, Ota City General Gymnasium
Masato Yoshino (11:31 Sol Naciente) Yasushi Kanda
1st – 11/18/2007 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masato Yoshino (21:25 Sol Naciente Kai) K-ness
2nd – 12/23/2007 Hyogo, Kobe Sambo Hall
Masato Yoshino (28:17 Sol Naciente Kai) Susumu Yokosuka
3rd – 1/19/2008 Aichi, Nagoya Telepia Hall
Masato Yoshino (18:37 Speed Star) El Generico
4th – 2/3/2008 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masato Yoshino (21:23 Lightning Spiral) Dragon Kid
5th – 2/17/2008 Kyoto, Kyoto KBS Hall
Masato Yoshino (21:58 Sol Naciente Kai) Ryo Saito
6th – 3/1/2008 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2
Masato Yoshino (19:48 Lightning Spiral) CIMA