09/04/2017
Saitama, Fureai Cube Kasukabe

0. U-T (5:30 Piernas) Hyo Watanabe
1. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!⭕, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kagetora (12:19 Backslide from Heaven) Dragon Kid, Gamma❌, Don Fujii
2. 5 Unit Survival Race: Takashi Yoshida (7:52 Release Power Bomb) Kzy
3. 5 Unit Survival Race: BxB Hulk (8:48 South Road) Big R Shimizu
4. YAMATO, Yosuke♡Santa Maria⭕ (11:42 Neraiuchi) Masaaki Mochizuki, Eita❌
5. 5 Unit Survival Race: CIMA, Takehiro Yamamura⭕ (11:37 BANG BANG BANG) Jimmy Susumu, Jimmy Kanda❌
6. 5 Unit Survival Race: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Ben-K (14:36 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, T-Hawk, El Lindaman❌