June 4th, 2019 – Dragon Gate Studio+

June 4th, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

〔Dragon Gate NEX〕
Exhibition: Kota Minoura (5:00) Kento Kobune
Exhibition: Hyo Watanabe (5:00) Taketo Kamei

〔Prime Zone vol.78〕
1. Dragon Kid⭕️, Dragon Dia vs. K-ness., Problem Dragon❌
(9:28 Bible)

2. Eita⭕️ vs. Genki Horiguchi❌
(8:00 Backslide)

3. Jason Lee⭕️, Shun Skywalker vs. Masato Yoshino, Yuki Yoshioka❌
(10:55 Enter the Dragon)

4. Kzy⭕️, Ben-K vs. Big R Shimizu, Takashi Yoshida❌
(13:22 Skayde Schoolboy)

Comments Off on June 4th, 2019 – Dragon Gate Studio+

May 2nd, 2019 – Dragon Gate Studio+

May 2nd, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

〔Dragon Gate NEX〕
Exhibition: Taketo Kamei△ (5:00) Kento Kobune△
1. Kota Minoura (7:38 Modified Fisherman Suplex Hold) Dragon Dia❌

〔Prime Zone vol.77〕
1. Super Shisa, Hyo Watanabe⭕️ (14:11 Saber) Kzy, Shachihoko Boy❌
2. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️ (12:12 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, Yosuke♡Santa Maria❌
3. Yasushi Kanda⭕️ (7:10 Inside Cradle) Punch Tominaga❌
4. Kagetora, U-T⭕️ (11:59 Flying Front Cradle) Big R Shimizu❌, Ben-K

Comments Off on May 2nd, 2019 – Dragon Gate Studio+

April 16th, 2019 – Dragon Gate Studio+

April 16th, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

【Dragon Gate NEX】
1. Exhibition Match
Kento Kofune△ (5:00 Time Limit Draw) Taketo Kamei△
2. Shun Skywalker△ (10:00 Time Limit Draw) Yuki Yoshioka△

【Prime Zone vol.76】
1. Big R Shimizu⭕️, Ben-K (8:54 Shot-put Slam) Masato Yoshino, Jason Lee❌
2. Eita⭕️ (7:34 Imperial Uno) Kota Minoura❌
3. U-T⭕️ (17:20 Bienllave) Super Shisa❌
4. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (16:56 Yokosuka Cutter) Yosuke♡Santa Maria, GENKING Horiguchi❌

Comments Off on April 16th, 2019 – Dragon Gate Studio+

Dragon Gate Studio +Prime Zone vol.75

March 15th, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

〈Dragon Gate NEX〉
0. Super Shisa⭕️ (7:47 Modified Arm Lock) Dragon Dia❌
0. Hyo Watanabe⭕️ (8:15 Saber) Kota Minoura❌

〈Prime Zone vol.75〉
1. Masato Yoshino⭕️ (8:31 Lightning Spiral) Yuki Yoshioka❌
2. Jason Lee△ (8:12 Non Contest due to R・E・D Interference) Big R Shimizu△
3. Susumu Yokosuka⭕️, K-ness. (9:27 Inside Cradle) Yasushi Kanda, Takashi Yoshida
4. YAMATO⭕️ (4:25 Inside Cradle) Problem Dragon❌
5. Kagetora, U-T⭕️ (9:29 Bienllave) Kzy, Genki Horiguchi❌

Comments Off on Dragon Gate Studio +Prime Zone vol.75

February 14th, 2019 – Dragon Gate Studio+

February 14th, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

〈Dragon Gate NEX〉
1. Kota Minoura⭕️ (5:23 German Suplex Hold) Dragon Dia❌
2. Yuki Yoshioka⭕️ (7:27 Reversal Samson) Hyo Watanabe❌

〈Prime Zone vol.74〉
1. Jason Lee⭕️ (8:93 Enter the Dragon) Super Shisa❌
2. Shun Skywalker⭕️ (4:58 Bicycle Kick) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
3. YAMATO⭕️, U-T (7:48 Schoolboy) Kzy, Genki Horiguchi❌
4. Eita⭕️ (1:48 Imperial Uno) Shachihoko Boy❌
5. Masato Yoshino, Dragon Kid (9:55 Torbellino Crucifix) Ben-K, Yasushi Kanda❌

Comments Off on February 14th, 2019 – Dragon Gate Studio+
Close Menu