Prime Zone vol.68

07/09/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.68

1. Naruki Doi⭕ (5:36 Bakatare Sliding Kick) Oji Shiiba❌
2. Eita, Takashi Yoshida⭕ (11:19 Fire Thunder) BxB Hulk, Yuki Yoshioka❌
3. YAMATO⭕ (7:05 Schoolboy) Kota Minoura❌
4. Karaoke Battle: U-T⭕ (Fan Decision) Kzy❌
5. Flamita, Bandido⭕ (10:39 West Knee) Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌

Comments Off on Prime Zone vol.68

Prime Zone vol.67

06/15/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.67

1. Kzy (9:55 Cavernaria) Hyo Watanabe
2. Masato Yoshino (7:48 Sol Naciente) “Hollywood” Stalker Ichikawa
★Yoshino could lose via 2 count or the 8 minute time limit expiring
3. “brother” YASSHI, Shachihoko Boy (8:24 Disqualified for mask tearing) Eita❌, Yasushi Kanda
4. Susumu Yokosuka (8:39 Yokosuka Cutter) Yosuke♡Santa Maria
5. Naruki Doi, Big R Shimizu⭕ (6:21 Shot-put Slam) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌

Comments Off on Prime Zone vol.67

Prime Zone vol.65

04/09/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.65

1. Naruki Doi⭕ (3:52 Bakatare Sliding Kick) U-T❌
2. Kagetora⭕ (6:18 Modified Michinoku Driver) Yuki Yoshioka❌
3. Masato Yoshino, Ben-K⭕ (9:33 Spear) YAMATO, Oji Shiiba❌
4. Yosuke♡Santa Maria⭕ (7:22 Neraiuchi) Problem Dragon❌
5. Eita⭕, Yasushi Kanda (7:23 Schoolboy) “brother” YASSHI, Genki Horiguchi❌

Comments Off on Prime Zone vol.65

Prime Zone vol.63

02/16/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.63

1. YAMATO⭕ (5:51 Boston Crab) Oji Shiiba❌
2. Punch Tominaga⭕ (7:34 Cross Armbreaker) U-T❌
3. Flamita, Bandido⭕ (14:02 Revolver Fly) “Hollywood” Stalker Ichikawa, Zachary Wentz❌
4. Dragon Kid⭕ (6:40 Bible) El Lindaman❌
5. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (9:55 Bakatare Sliding Kick) Kzy, Kotoka❌

Comments Off on Prime Zone vol.63

Prime Zone vol.62

01/22/2018
Dragon Gate Arena
Prime Zone vol.62
Attendance: 120

1. Kzy⭕️ (12:35 Elbow Smash) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (10:02 Boston Crab) Shun Skywalker❌
3. T-Hawk, Eita⭕️ (7:30 Low Blow) YAMATO, U-T❌
4. Flamita⭕️ (7:26 Naza) Yosuke Santa Maria❌
5. Susumu Yokosuka⭕️, Jason Lee (9:19 Jumbo no Kachi!) Naruki Doi, Oji Shiiba❌

Comments Off on Prime Zone vol.62
Close Menu