Storm Gate 2004

10/2/2004 Okayama, Kurashiki Sanyou Heights Gymnasium – 750 Attendance
1. K-ness ⭕, Susumu Yokosuka (11:57 Aoki Hikari) Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (11:08 False Give Up) Ryo Saito
3. CIMA, Don Fujii⭕, TARU (16:20 La Magistral) Magnum TOKYO, Dragon Kid, Genki Horiguchi❌
4. Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai (13:26 Hanshin Tiger Suplex) Second Doi, Naoki Tanizaki❌
5. Shuji Kondo⭕, “brother” YASSHI, Touru Owashi (13:40 King Kong Lariat) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori

9/27/2004 Kanagawa, Sagamihara Synthesis Gymnasium – 920 Attendance
1. Don Fujii, Second Doi (15:00 Time Limit Draw) Kenichiro Arai, Masaaki Mochizuki
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:19 DQ) Magnum TOKYO, Ryo Saito
3. Dragon Kid, Genki Horiguchi⭕ (10:16 Backslide) Takuya Sugawara, Shogo Takgi❌
4. K-ness⭕, Susumu Yokosuka (15:46 Aoki Hikari) CIMA, TARU❌
5. Shuji Kondo⭕, “brother” YASSHI, Touru Owashi (14:24 King Kong Lariat) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌

9/26/2004 Saitama, Koshigaya Katsura Studio – 1300 Attendance
1. Dragon Kid⭕, YOSSINO (11:09 Ultra Hurricanrana) “brother” YASSHI, Takuya Sugawara❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (10:20 False Give Up) K-ness, Susumu Yokosuka
3. Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai (9:31 Double Count Out) Touru Owashi, Shuji Kondo
4. CIMA, TARU⭕ (14:40 TARU Driller) Milano Collection AT, Anthony W. Mori❌
5. Don Fujii, Naoki Tanizaki, Second Doi⭕ (16:38 New Doi 555) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi, Ryo Saito❌

9/25/2004 Saitama, Honkawagoe Pepe Hall Atlas – 1350 Attendance
1. Magnum TOKYO, Dragon Kid⭕ (13:25 Modified Front Cradle) Milano Collection AT, Anthony W. Mori❌
1b. Stalker Ichikawa Singles Match Series:
-Don Fujii (0:18 Blocked La Magistral) Stalker
-Second Doi (0:09 Dropkick) Stalker
-Michael Iwasa, Daniel Mishima (0:11 DQ) Stalker
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:27 DQ) Don Fujii, Second Doi
3. YOSSINO (8:39 Give Up When YOSSINO Went for Sol Naciente) “brother” YASSHI
4. CIMA⭕, TARU (15:50 Schwein) Genki Horiguchi❌, Ryo Saito
5. K-ness⭕, Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai (17:29 Aoki Hikari) Shuji Kondo, Touru Owashi, Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌

9/24/2004 Gunma, Gunma Prefectural Sports Center Gunma Arena – 750 Attendance
1. Milano Collection AT⭕, YOSSINO (9:48 AT Lock) Touru Owashi, Shogo Takagi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:48 DQ) Don Fujii, Stalker Ichikawa
3. Shuji Kondo (7:41 King Kong Lariat) Second Doi
4. CIMA, TARU⭕ (12:11 TARU Driller) Takuya Sugawara, “brother” YASSHI❌
5. Masaaki Mochizuki, K-ness⭕, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai (15:36 Darkness Buster) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi❌, Dragon Kid, Ryo Saito

9/23/2004 Ibaraki, Mito Citizens Gym – 870 Attendance
1. CIMA, Don Fujii (10:34 La Magistral) Kenichiro Arai, Second Doi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (0:11 DQ) Stalker Ichikawa, TARU
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (10:13 DQ) Stalker Ichikawa, TARU
3. K-ness, Susumu Yokosuka, Masaaki Mochizuki⭕ (15:09 Twister) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌
4. Ryo Saito (4:28 No Contest) Takuya Sugawara
5. Magnum TOKYO, Dragon Kid⭕, Ryo Saito, Genki Horiguchi (16:51 Ultra Hurricanrana) Shuji Kondo, Touru Owashi, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara❌

9/20/2004 Niigata, Niigata Phase – 910 Attendance

1. YOSSINO⭕, Dragon Kid (12:23 Sol Naciente) Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (0:14 DQ6:23 DQ) Stalker Ichikawa
2b. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:23 DQ) Stalker Ichikawa
3. Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Touru Owashi⭕ (13:11 Diving Body Press) Magnum TOKYO, Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
4. K-ness⭕, Kenichiro Arai (12:26 Aoki Hikari) Milano Collection AT, Anthony W. Mori❌
5. CIMA, TARU, Don Fujii⭕ (28:10 Nice German) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Second Doi❌

9/19/2004 Miyagi, New World Sendai Tennis Club – 1000 Attendance
0. Stalker Ichikawa Single Match Series: 
-Dragon Kid (0:10 Dropkick) Stalker
-Milano Collection AT (0:13 Brainbuster) Stalker
-Magnum TOKYO (0:33 Egoist Driver) Stalker
-Anthony W. Mori (0:17 Accumulated Damage) Stalker
1. Magnum TOKYO, Dragon Kid⭕ (10:02 Christo) Milano Collection AT, Anthony W. Mori❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (9:00 DQ) Don Fujii, Second Doi
3. YOSSINO (7:20 Give Up) “brother” YASSHI
4. CIMA⭕, TARU (20:10 Schwein) Genki Horiguchi❌, Ryo Saito
5. Kenichiro Arai (2:04 No Contest) Touru Owashi
6. K-ness, Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai⭕ (15:08 Hanshin Tiger Suplex) Shuji Kondo, Touru Owashi, Shogo Takagi, Takuya Sugawara❌

9/18/2004 Fukushima, Big Pallette Fukushima – 1750 Attendance
1. Shuji Kondo⭕, Touru Owashi (8:03 King Kong Lariat) Milano Collection AT, Anthony W. Mori❌
Extra: Second Doi (0:08 Dropkick) Stalker Ichikawa
Extra 2: Don Fujii (0:09 Elbow) Stalker Ichikawa
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:59 DQ) Don Fujii, Second Doi
3. YOSSINO (5:48 Another Space) Shogo Takagi
4. CIMA⭕, TARU (11:55 Schwein) Takuya Sugawara, “brother” YASSHI
5. Magnum TOKYO, Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi⭕ (17:05 Backslide from Heaven) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌, K-ness

9/17/2004 Tokyo, Yoyogi National Stadium #2 ~GATE OF SANCTUARY~ – 5500 Attendance
1. K-ness⭕, Second Doi, Kenichiro Arai (15:16 Aoki Hikari) “brother” YASSHI, Touru Owashi, Shogo Takagi❌
2. Don Fujii⭕, TARU (11:31 La Magistral) Milano Collection AT, YOSSINO❌
3. Masaaki Mochizuki (7:57 Twister) Katsuhiko Nakajima
4. Hair vs. Hair: Shuji Kondo, Takuya Sugawara⭕ (12:59 Shiisanpuuta) Ryo Saito, Anthony W. Mori❌
5. Daniel Mishima, Michael Iwasa, Kensuke Sasaki⭕ (10:54 DQ) Magnum TOKYO❌, Dragon Kid, Genki Horiguchi
6. Open the Dream Gate: CIMA (29:54 Schwein Redline) Susumu Yokosuka
☆1st Defense

9/12/2004 Mie, Tsu City Gymnasium – 1500 Attendance
1. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:28 False Give Up) Genki Horiguchi
2. Dragon Kid (8:49 Ultra Hurricanrana) Second Doi
3. CIMA⭕, Don Fujii, TARU (16:13 LA MART) Milano Colleciton AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌
4. Magnum TOKYO, Ryo Saito⭕ (10:10 Shrimp) Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕, Kenichiro Arai (14:50 Yokosuka Cutter) Shuji Kondo, Touru Owashi, “brother” YASSHI❌

9/11/2004 Osaka, Osaka Prefectural Gymnasium #2 – 1850 Attendance
1. Anthony W. Mori⭕, Milano Collection AT, YOSSINO (13:45 Eleganton) Takuya Sugawara, Touru Owashi, Shogo Takagi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (9:24 False Give Up) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi❌
3. Second Doi (12:32 Bakatare Sliding Kick) Naoki Tanizaki
4. Shuji Kondo, “brother” YASSHI (8:52 No Contest) Dragon Kid, Ryo Saito
5. CIMA, TARU⭕, Don Fujii (34:00 Nice German) Masaaki Mochizuki❌, Kenichiro Arai, Susumu Yokosuka

9/10/2004 Fukui, Fukui City Gymnasium – 1100 Attendance
1. YOSSINO⭕, Milano Collection AT (13:09 Crucifix Hold) Second Doi❌, Masaaki Mochizuki
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (8:28 DQ) TARU
3. Anthony W. Mori (8:11 Eleganton) Shogo Takagi
4. Susumu Yokosuka⭕, Kenichiro Arai (14:40 Jumbo no Kachi!) CIMA, Don Fujii❌
5. Magnum TOKYO, Genki Horiguchi⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (17:17 Backslide) Shuji Kondo, Touru Owashi, Takuya Sugawara, “brother” YASSHI❌

9/9/2004 Toyama, Takaoka Techno Dome – 600 Attendance
1. Dragon Kid, YOSSINO⭕ (10:19 Sol Naciente) Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (8:58 DQ) Milano Collection AT, Anthony W. Mori
3. Touru Owasshi⭕, Shuji Kondo, “brother” YASSHI (12:38 Diving Body Press) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai, Second Doi❌
4. Susumu Yokosuka (13:38 Top Rope Exploder) Naoki Tanizaki
5. CIMA⭕, Don Fujii, TARU (17:26 Schwein) Magnum TOKYO, Ryo Saito, Genki Horiguchi

9/2/2004 Fukuoka, Kurume Research Park – 1080 Attendance
1. Genki Horiguchi (9:14 Backslide) Second Doi
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:54 DQ) Ryo Saito
3. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai (12:48 Twister) Touru Owashi, “brother” YASSHI, Shogo Takagi❌
4. Shuji Kondo⭕, Takuya Sugawara (9:13 King Kong Lariat) Anthony W. Mori❌, YOSSINO
5. Magnum TOKYO⭕, Milano Collection AT, Dragon Kid (17:56 Egoist Driver) CIMA, Don Fujii, TARU❌

Comments Off on Storm Gate 2004
Close Menu