Truth Gate 2006

2/26/2006 Aichi, Okazaki Tatsumigaoka Kaikan – 880 Attendance
1. Anthony W. Mori, Super Shisa⭕ (11:15 Leg Roll Clutch) Naoki Tanizaki, Katsuo❌
2. Michael⭕, Daniel (5:34 Ni no Ude Upper) Stalker Ichikawa
3. Magnum TOKYO, BxB Hulk⭕ (10:35 EVO) Kenichiro Arai, Tozawa❌
4. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka (12:48 Nice German Cutback) Don Fujii❌, Shingo Takagi
5. CIMA⭕, Naruki Doi, Masato Yoshino (21:21 Modified Driver) Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi❌

2/26/2006 Shizuoka, Twin Messe Shizuoka – 700 Attendance
1. Kenichiro Arai⭕, Super Shisa (10:27 Crab Hold) Naoki Tanizaki, Katsuo❌
2. Shachihoko Machine (5:43 Shachihoko Clutch) Stalker Ichikawa
3. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (13:29 Dragon Suplex Hold) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
4. Magnum TOKYO⭕, Dragon Kid (12:26 Zetsuen) Masato Yoshino, Shingo Takagi❌
5. CIMA, Don Fujii⭕, Naruki Doi (17:30 Nodowa Elbow) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Tozawa❌

2/24/2006 Tokyo, Korakuen Hall – 2300 Attendance
1. Magnum TOKYO, Kenichiro Arai, Jack Evans⭕ (12:13 630) Anthony W. Mori, BxB Hulk, Genki Horiguchi❌
2. Shingo Takagi (4:47 Pumping Bomber) Katsuo
3. Open the Brave Gate League: Super Shisa (5:39 Leg Roll Clutch) Tozawa
4. Open the Brave Gate League: Naoki Tanizaki (8:34 Count Out) Dragon Kid
5. Open the Brave Gate League: Masato Yoshino (20:00 Draw) Naruki Doi
6. CIMA, Don Fujii⭕ (16:01 Nice German) Susumu Yokosuka, Masaaki Mochizuki❌
7. Open the Dream Gate: Ryo Saito (27:32 Premium Bridge) Magnitude Kishiwada
☆Kishiwada fails in his 3rd defense, Ryo becomes the 4th champion

2/19/2006 Saitama, Koshigaya Katsura Studio – 960 Attendance
1. Masaaki Mochizuki⭕, Kenichiro Arai (11:28 Twister) Susumu Yokosuka, Katsuo❌
2. Open the Brave Gate League: Dragon Kid (6:30 Christo) Tozawa
3. Open the Brave Gate League: Naruki Doi (7:14 Bakatare Sliding Kick) Super Shisa
4. Open the Brave Gate League: Masato Yoshino (6:33 Sol Naciente) Naoki Tanizaki
5. Don Fujii, Jack Evans⭕ (11:32 630) Magnum TOKYO, Anthony W. Mori❌
6. CIMA, Shingo Takagi, Magnitude Kishiwada⭕ (18:24 Dragon Suplex Hold) Ryo Saito, BxB Hulk, Genki Horiguchi❌

2/18/2006 Chiba, Chiba Port Arena – 800 Attendance
1. Shingo Takagi, Jack Evans⭕ (11:36 630) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
2. Open the Brave Gate League: Masato Yoshino (0:48 Sol Naciente) Tozawa
3. Open the Brave Gate League: Super Shisa (7:49 School Boy) Dragon Kid
4. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (10:52 Dragon Suplex Hold) Magnum TOKYO, Katsuo❌
5. Open the Brave Gate League: Naruki Doi (6:37 Bakatare Sliding Kick) Naoki Tanizaki
6. CIMA, Magnitude Kishiwada, Don Fujii⭕ (18:00 Nice German) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

2/12/2006 Okayama, Kasaoka Citizens Gym – 800 Attendance
1. Magnum TOKYO, Naoki Tanizaki⭕ (10:39 Casanova) Kenichiro Arai, Tozawa❌
2. Masaaki Mochizuki, Takashi Okumura⭕ (0:08 Middle Kick) Stalker Ichikawa❌, Shachihoko Machine
3. 3 Way Match: Shachihoko Machine (5:05 Shachihoko Clutch) Stalker Ichikawa❌; Masaaki Mochizuki
4. Shingo Takagi (8:45 Last Falcony) Vangelis
5. Don Fujii⭕, Naruki Doi (10:53 Crab Hold) King Shisa, Katsuo❌
6. Susumu Yokosuka, Jack Evans⭕ (11:53 630) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
7. Magnitude Kishiwada, CIMA⭕, Masato Yoshino (18:07 Schwein) Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi❌

2/11/2006 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2 – 1880 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (10:33 German Suplex Hold) Vangelis, Tozawa❌
2. Naruki Doi (6:32 Bakatare Sliding Kick) Katsuo
3. King Shisa⭕,Super Shisa (8:41 Small Package) Dragon Kid❌, Naoki Tanizaki
4. Magnum TOKYO, BxB Hulk⭕ (8:41 La Magistral) Don Fujii❌, Masato Yoshino
5. CIMA, Shingo Takagi, Jack Evans⭕ (13:50 630) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌
6. Open the Dream Gate: Magnitude Kishiwada (20:57 Last Ride) Anthony W. Mori
☆Kishiwada succeeds in his 2nd defense
Bonus. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi, Dragon Kid (7:13 Dragon Suplex Hold) CIMA❌, Naruki Doi, Masato Yoshino

2/6/2006 Oita, Oita Event Hall – 1100 Attendance
1. Magnum TOKYO, King Shisa, Super Shisa⭕ (12:11 Yoshitanic) Genki Horiguchi, Dragon Kid, Naoki Tanizaki❌
2. 3 Way Match: Kenichiro Arai (8:56 Crucifix Hold) Stalker Ichikawa[L]; Shachihoko Machine
3. Ryo Saito⭕, Katsuo (10:49 German Suplex Hold) Vangelis, Tozawa❌
4. Magnitude Kishiwada⭕, Shingo Takagi (14:57 Mandriller) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Jack Evans⭕ (17:13 630) CIMA, Masato Yoshino, Don Fujii❌

2/5/2006 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2380 Attendance
1. Naoki Tanizaki⭕, Genki Horiguchi (9:22 Casanova) Kenichiro Arai, Katsuo❌
2. Michael⭕, Daniel (5:52 Pinfall) Vangelis, Tozawa❌
3. Anthony W. Mori⭕, Super Shisa (10:34 Elegant Magic) Magnitude Kishiwada, Don Fujii❌
4. Jack Evans⭕, BxB Hulk (13:34 630) CIMA, Shingo Takagi❌
5. Open the Brave Gate: Dragon Kid (20:08 No Contest due to BG & DF Interference) Masato Yoshino
☆The title was declared vacant
6. Ryo Saito⭕, Magnum TOKYO (23:11 Premium Bridge) Masaaki Mochizuki❌, Susumu Yokosuka
7. Bonus Match – Ryukon Trial Series #4: Magnum TOKYO (6:39 AV Star Press) Genichiro Tenryu

2/4/2006 Fukoka, Ukiha City Gymnasium – 1000 Attendance
1. King Shisa⭕, Super Shisa, Katsuo (9:26 Cutter Invertina) Genki Horiguchi, Vangelis, Tozawa❌
2. 3 Way Match: Masaaki Mochizuki (0:26 Middle Kick) Stalker Ichikawa❌; Shachihoko Machine
2b. 3 Way Match: Masaaki Mochizuki (4:53 Diving Body Attack) Stalker Ichikawa❌; Shachihoko Machine❌
3. Magnum TOKYO, Jack Evans⭕ (12:03 630) Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌
4. Magnitude Kishiwada⭕, Don Fujii (11:39 Diving Body Press) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
5. Ryo Saito, Dragon Kid⭕, Naoki Tanizaki (18:20 Ultra Hurricanrana) CIMA, Masato Yoshino, Shingo Takagi❌

Comments Off on Truth Gate 2006
Close Menu