Brave Gate Tour 2006

3/21/2006 Nagano, Nagano Sports Park Synthesis Gym – 950 Attendance
1. CIMA⭕, Masato Yoshino, Shingo Takagi (14:30 Schwein) King Shisa, Super Shisa, Turbo❌
2. Shachihoko Machine (5:06 Shachihoko Clutch) Stalker Ichikawa
3. Magnum TOKYO (12:14 ROM) Tozawa
4. Gamma (3:38 Blitzen) Katsuo
5. Don Fujii, Naruki Doi⭕ (11:18 Bakatare Sliding Kick) Naoki Tanizaki, BxB Hulk❌
6. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕, Kenichiro Arai (21:00 Aikata) Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi❌

3/19/2006 Saitama, Honkawagoe Pepe Hall Atlas – 1000 Attendance
1. Anthony W. Mori, BxB Hulk⭕ (11:45 EVO) Masaaki Mochizuki, Katsuo❌
2. Kenichiro Arai⭕, King Shisa (5:02 Acrobat Style Diving Headbutt) Tozawa❌, Turbo
3. Naruki Doi⭕, Shingo Takagi, Don Fujii (12:24 Bakatare Sliding Kick) Ryo Saito, Magnum TOKYO, Genki Horiguchi❌
4. Open the Brave Gate League Finals: Masato Yoshino def. Dragon Kid vs. Naoki Tanizaki
-(8:11 Intentional Forfeit) Tanizaki
-Yoshino (10:51 Sol Naciente->Ref Stop) Kid
☆Yoshino becomes the 3rd Champion
5. Open the Dream Gate #1 Contender Match: Susumu Yokosuka (20:31 Jumbo no Kachi!gatame) CIMA

3/18/2006 Tochigi, Tochigi Bunka Center – 850 Attendance
1. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕, Kenichiro Arai (12:38 Aikata) Anthony W. Mori❌, Turbo, King Shisa
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (8:49 DQ) Magnum TOKYO
3. Open the Brave Gate League: Masato Yoshino (8:16 Double Fall) Super Shisa
4. Open the Brave Gate League: Naoki Tanizaki (7:13 Casanova) Tozawa
5. Open the Brave Gate League: Dragon Kid (11:10 Dragonrana) Naruki Doi
6. CIMA⭕, Don Fujii, Shingo Takagi (21:45 Modified Driver) Ryo Saito, Genki Horiguchi, BxB Hulk❌

3/17/2005 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Kenichiro Arai⭕, King Shisa (11:42 Acrobat Style Diving Headbutt) Anthony W. Mori, Turbo❌
2. Open the Brave Gate League: Naoki Tanizaki (5:02 Casanova) Super Shisa
3. Open the Brave Gate League: Tozawa (6:58 Protein Attack & Small Package Hold) Naruki Doi
4. Open the Brave Gate League: Dragon Kid (10:05 Lightning Spiral Cutback) Masato Yoshino
5. Magnum TOKYO, BxB Hulk⭕ (19:40 E.V.O.) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
6. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (19:56 Gekokujoh Elbow) CIMA, Shingo Takagi, Don Fujii❌

3/12/2006 Kagawa, Takamatsu Symbol Tower – 850 Attendance
1. CIMA⭕, Shingo Takagi (12:05 Schwein) Turbo❌, BxB Hulk
2. Michael Iwasa⭕, Daniel Mishima (5:33 Pinfall) Shachihoko Machine
3. Don Fujii (8:48 Crab Hold) Tozawa❌, Katsuo
4. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (12:23 Sol Naciente) Anthony W. Mori❌, King Shisa
5. Ryo Saito⭕, Dragon Kid, Genki Horiguchi, Naoki Tanizaki (23:30 Dragon Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Magnum TOKYO, Kenichiro Arai❌

3/11/2006 Tottori, Tottori Industrial Gym – 800 Attendance
1. Naoki Tanizaki, Genki Horiguchi, Turbo⭕ (12:14 Firebird Splash) Susumu Yokosuka, King Shisa, Katsuo❌
2. Micahel, Daniel (5:11 DQ) Kenichiro Arai
3. CIMA, Don Fujii⭕ (12:01 Crab Hold) BxB Hulk. Tozawa❌
4. Masaaki Mochizuki (11:36 Twister) Anthony W. Mori
5. Ryo Saito, Magnum TOKYO, Dragon Kid⭕ (22:26 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi, Masato Yoshino, Shingo Takagi❌

3/10/2006 Tottori, Yonago Convention Center – 600 Attendance
1. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕ (11:13 Bakatare Sliding Kick) Anthony W. Mori, Turbo❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (5:06 DQ) Naoki Tanizaki
3. Magnum TOKYO, Susumu Yokosuka⭕ (8:42  Yokosuka Cutter) Tozawa, Katsuo❌
4. Masaaki Mochizuki⭕, Kenichiro Arai (13:37 Twister) Genki Horiguchi❌, King Shisa
5. CIMA⭕, Don Fujii, Shingo Takagi (21:35 Schwein) Ryo Saito, Dragon Kid, BxB Hulk❌

3/9/2006 Hyogo, SITE KOBE ~LIVE GATE 2006 vol. 2~ – 450 Attendance
1. King Shisa ⭕, Super Shisa (12:40 Cutter Invertina) Genki Horiguchi, Turbo❌
2. Michael Iwasa⭕, Daniel Mishima (6:01 DQ) Anthony W. Mori, BxB Hulk❌
3. Magnum TOKYO, Ryo Saito⭕ (7:25 Dragon Suplex Hold) Tozawa, Katsuo❌
4. Dragon Kid⭕, Naoki Tanizaki (9:59 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi, Masato Yoshino❌
5. CIMA⭕, Don Fujii, Shingo Takagi (29:08 Schwein Redline) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka❌, Kenichiro Arai

3/6/3006 Fukuoka, Omuta Citizens Gym – 1100 Attendance
1. King Shisa⭕, Genki Horiguchi (11:39 Cutter Invertina) Anthony W. Mori, Turbo❌
2. 3 Way Match: Kenichiro Arai (8:01 Small Package Hold) Stalker Ichikawa❌; Shachihoko Machine
2b. Ryo Saito (0:05 Dropkick) Stalker Ichikawa
2c. Naoki Tanizaki (0:11 Brainbuster) Stalker Ichikawa
2d. Magnum TOKYO (0:25 Egoist Driver) Stalker Ichikawa
2e. Katsuo (0:08 Accumulated Damage) Stalker Ichikawa
3. Ryo Saito⭕, Naoki Tanizaki (10:32 Dragon Suplex Hold) Magnum TOKYO, Katsuo❌
4. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (12:32 Bakatare Sliding Kick) Dragon Kid, BxB Hulk❌
5. CIMA, Don Fujii, Shingo Takagi⭕ (17:24 Pumping Bomber) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Tozawa❌

3/5/3006 Fukuoka, Jibasan Kurume – 780 Attendance
1. Kenichiro Arai, King Shisa⭕ (8:13 Cutter Invertida) Naoki Tanizaki, Turbo❌
2. Masaaki Mochizuki, Takashi Okamura⭕ (0:07 Middle Kick) Shachihoko Machine, Stalker Ichikawa❌
2b. Masaaki Mochizuki⭕, Takashi Okamura (5:51 Diving Body Attack) Shachihoko Machine❌, Stalker Ichikawa❌
3. Anthony W. Mori, BxB Hulk⭕ (13:23 E.V.O.) Susumu Yokosuka, Katsuo❌
4. Don Fujii⭕, Masato Yoshino (12:05 Nodowa Elbow) Magnum TOKYO, Tozawa❌
5. Ryo Saito, Dragon Kid⭕, Genki Horiguchi (24:00 Ultra Hurricanrana) CIMA, Naruki Doi, Shingo Takagi❌

3/4/2006 Fukuoka, Kokurakita Gym – 1200 Attendance
1. Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕ (11:48 Beach Break) Turbo❌, King Shisa
2. Michael Iwasa⭕, Daniel Mishima (6:36 DQ) Magnum TOKYO
3. Anthony W. Mori, BxB Hulk⭕ (11:50 E.V.O.) Naoki Tanizaki, Katsuo❌
4. Naruki Doi, Shingo Takagi⭕ (11:38 Last Falcony) Dragon Kid, Tozawa❌
5. CIMA, Don Fujii⭕, Masato Yoshino (22:24 Nodowa Elbow) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

3/3/2006 Hiroshima, Hiroshima Green Arena – 900 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (9:34 Bakatare Sliding Kick) King Shisa, Turbo❌
2. Naoki Tanizaki (6:42 Casanova) Katsuo
3. Michael Iwasa⭕, Daniel Mishima (4:10 Anthony Koroshi) Anthony W. Mori
4. Don Fujii (6:10 Nodowa Otoshi) Tozawa
5. CIMA⭕, Shingo Takagi (11:20 Schwein) Genki Horiguchi, BxB Hulk❌
6. Ryo Saito⭕, Magnum TOKYO, Dragon Kid (20:55 Dragon Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌

Comments Off on Brave Gate Tour 2006
Close Menu