King of Gate 2006

12/31/2006 Dragon Gate Arena ~ Countdown Gate – 90 Attendance
1. Yamato Onodera, Kenichiro Arai⭕ (8:57 Hanshin Tiger Suplex) Genki Horiguchi, Katsuo❌
2. Cyber Kong (6:31 Cyber Bomb) APE Kimata
3. Masato Yoshino⭕, Naruki Doi (10:15 Tarzan Heart) Lupin Matsutani, m.c.KZ❌
4. Tozawa-juku vs. Oshima-gakuen 2006 Final Battle: Akira Tozawa, Taku Iwasa, Kouji Shishido⭕ (8:43 Moonsault Press) Bancho Fujii, Fuku Bancho CIMA, Pashiri Ichikawa❌

12/28/2006 Tokyo, Korakuen Hall ~FINAL GATE – 2006 Fan Appreciation Day~ – 2300 Attendance
0. Yamato Onodera⭕, Lupin Matsutani (11:17 German Suplex Hold) APE Kimata, m.c.KZ.❌
1. Akira Tozawa⭕, Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai⭕ (5:07 Tozawajuku Hiden: Kagamimochishikitaigatame) Anthony W. Mori, Super Shisa, Shisa Boy❌
2. Cyber Kong (5:12 Cyber Bomb) Stalker Ichikawa
3. CIMA, Jack Evans, Mushiking Terry⭕ (14:34 Mist Crash) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌, Ricky Marvin
4. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (22:02 Byakuya) Susumu Yokosuka, K-ness❌
5. Gamma⭕, Magnitude Kishiwada, Dick Togo (22:01 Gamma Special) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, BxB Hulk❌

12/26/2006 Hyogo, SITE KOBE ~LIVE GATE 2006~ – 448 Attendance
1. Susumu Yokosuka, K-ness, Kenichiro Arai⭕ (14:14 Acrobat Style Headbutt) Lupin Matsutani, m.c.KZ.❌, Jack Evans
2. Taku Iwasa, Yuki Ono⭕ (10:12 Iwasa Tozawajuku Hiden: Jigokuguruma) APE Kimata❌, Cyber Kong
3. Masaaki Mochizuki (8:14 Shin Saikyou High Kick) Yamato Onodera
4. Magnitude Kishiwada (8:27 Last Ride) Akira Tozawa
5. CIMA, Super Shenlong⭕ (12:43 Ryusei) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
6. Open the Triangle Gate: Anthony W. Mori⭕, BxB Hulk, Super Shisa (19:07 Elegant Magic 2006) Naruki Doi, Gamma, Masato Yoshino❌
☆MO’z fail in their 1st defense, Pos become the 9th Champions

12/22/2006 Tokyo, Korakuen Hall – 2300 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada (11:35 Bakatare Sliding Kick) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Takayuki Mori
2. King of Gate Semifinals: Ryo Saito (11:15 German Suplex Hold) Gamma
3. King of Gate Semifinals: Masaaki Mochizuki (15:00 Modified Kido Clutch) Dick Togo
4. Super Shisa⭕, Shisa Boy (6:03 Yoshitanic) Dr. Muscle❌, Pentagon Black
5. 4 Way Tag Match: Susumu Yokosuka, K-ness def. Yasushi Kanda, Don Fujii; BxB Hulk, Jack Evans; Genki Horiguchi, Super Shenlong
-Shenlong (12:56 Shooting Star Press) Kanda
-Susumu (13:47 Mugen) Genki
-K-ness (16:13 Aoki Hikari) Jack
6. King of Gate 2006 Finals: Masaaki Mochizuki (17:21 Shin Saikyou High Kick) Ryo Saito

12/19/2006 China, Beijing Sea Pool Gym – 1500 Attendance
1. K-ness⭕, Super Shisa (7:56 Kaishaku) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
2. Don Fujii (6:16 3 Consecutive Nodowa Otoshi) Stalker Ichikawa Z
3. Magnitude Kishiwada (9:28 Last Ride) Anthony W. Mori
4. Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai⭕ (8:36 Circus-style Headbutt) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌
5. CIMA⭕, Super Shenlong, BxB Hulk (15:11 Mad Splash) Gamma, Naruki Doi❌, Masato Yoshino

12/17/2006 Hyogo, Akashi Sangokouryu Center – 1100 Attendance
1. Taku Iwasa⭕, Kouji Shishido (11:37 Tozawajuku Hiden: Gouwan) Genki Horiguchi, Lupin Matsutani❌
2. K-ness (4:53 Pinfall) Stalker Ichikawa Z❌; Kenichiro Arai
3. Cyber Kong (6:34 Cyber Bomb) Yamato Onodera
4. Susumu Yokosuka⭕, Masaaki Mochizuki (11:29 Mugen) Don Fujii, Yasushi Kanda❌
5. King of Gate 2nd Round: Ryo Saito (12:07 Dragon Suplex Hold) Masato Yoshino
6. King of Gate 2nd Round: Gamma (10:45 Gamma Special) BxB Hulk
7. CIMA, Jack Evans, Anthony W. Mori (0:15 No Contest) Naruki Doi, Magnitude Kishiwada, Pentagon Black
7b. CIMA, Jack Evans, Anthony W. Mori⭕ (14:52 Elegant Magic) Naruki Doi❌, Magnitude Kishiwada, Pentagon Black

12/16/2006 Gifu, Gifu Chamber of Commerce – 980 Attendane
1. Susumu Yokosuka⭕, K-ness (11:57 Mugen) Anthony W. Mori, Super Shisa❌
2. Yasushi Kanda (8:10 Running Elbow) Taku Iwasa
3. 3 Way Tag: Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (10:35 Dragon Suplex Hold) Akira Tozawa, Yuki Ono❌; Kenichiro Arai, Yamato Onodera
4. Masato Yoshino, Gamma⭕, Magnitude Kishiwada, Pentagon Black (16:18 Gamma Special) CIMA, BxB Hulk, Jack Evans, Stalker Ichikawa Z❌
5. King of Gate 2nd Round: Dick Togo (17:10 Small Package Hold) Don Fujii
6. King of Gate 2nd Round: Masaaki Mochizuki (13:02 Dragon Suplex Hold) Naruki Doi

12/10/2006 Aichi, Nagoya Congress Center – 2300 Attendance
1. Ryo Saito, Jack Evans⭕ (6:29 630) K-ness, Yamato Onodera❌
2. King of Gate First Round: BxB Hulk (6:10 Modified E.V.O.) Yasushi Kanda
3. King of Gate First Round: Naruki Doi (6:39 Bakatare Sliding Kick) Kouji Shishido
4. King of Gate First Round: Masato Yoshino (8:07 Lightning Spiral) Genki Horiguchi
5. King of Gate First Round: Dick Togo (7:49 Diving Senton) Anthony W. Mori
6. Cyber Kong (6:30 Cyber Bomb) Kenichiro Arai❌; Pentagon Black
7. King of Gate First Round: Gamma (11:14 Kinta Mad Splash & 2 Person Pinfall) CIMA
8. Kintaro Kanemura⭕, Tetsuhiro Kuroda (11:03 BakuYAMA Special) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
9. King of Gate First Round: Don Fujii (13:33 Nice German) Magnitude Kishiwada
10. King of Gate First Round: Masaaki Mochizuki (18:49 Shin Saikyou High Kick) Susumu Yokosuka

King of Gate Preview-

12/3/2006 Hokkaido, Sapporo Teisen Hall – 1120 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (13:01 Dragon Suplex Hold) Susumu Yokosuka, Yamato Onodera❌
2. Masaaki Mochizuki⭕, Kenichiro Arai⭕ (7:26 Dragon Suplex Hold & Hanshin Tiger Suplex Hold ~ Double Fall) Yuki Ono❌, Akira Tozawa
3. Cyber Kong (5:36 Cyber Bomb) Yasushi Kanda
4. Don Fujii (12:21 Nice German) Taku Iwasa
5. Blood Generation & PosHEARTS vs. Muscle Outlaw’z All Out War 10 Man Elimination Match: CIMA, Jack Evans, BxB Hulk, Anthony W. Mori, Super Shisa (5-4) Naruki Doi, Masato Yoshino, Gamma, Magnitude Kishiwada, Pentagon Black
-Kishiwada (14:11 Last Ride) Mori
-Evans (15:06 Over the Top Rope) Kishiwada
-Shisa (17:01 Lovetanic) Pentagon
-Yoshino (18:13 Lightning Spiral) Shisa
-Doi (19:35 Bakatare Sliding Kick) Jack
-CIMA (21:42  Schwein) Yoshino
-Gamma (22:33 Over the Top Rope) CIMA
-Hulk (24:53 Over the Top Rope) Doi
-Hulk (27:03 EVO) Gamma

12/2/2006 Hokkaido, Sapporo Teisen Hall – 1000 Attendance
1. Survival Gate Battle Royal Order of Elimination:
Yuki Ono, Akira Tozawa, Yamato Onodera, Cyber Kong, K-ness, Super Shisa, Jack Evans, Kenichiro Arai, Pentagon Black
-Gamma (15:35 Over the top Rope) Taku Iwasa
2. CIMA⭕, BxB Hulk (13:48 Dos Caras Clutch) Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
3. 3 Way Ladder Match: Jack Evans (8:50 Ladder Fushichoutamashii) Akira Tozawa❌; Kenichiro Arai
4. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (11:18 Bakatare Sliding Kick) Anthony W. Mori, Super Shisa❌
5. Susumu Yokosuka⭕, K-ness (12:55 Jumbo no Kachi!gatame) Taku Iwasa, Kouji Shishido❌
6. Magnitude Kishiwada, Pentagon Black, Gamma⭕ (17:43 Gamma Special) Don Fujii, Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌

Comments Off on King of Gate 2006
Close Menu