August 24, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 24, 2018
Aichi, Tsushima Bunka Hall
The Gate of Adventure
539 Attendance

1. Don Fujii, Willie Mack⭕️ (11:46 The Big Thump) Naruki Doi, Jason Lee❌
2. Ryo Saito⭕️ (13:02 SaiRyo Rocket) Yasushi Kanda❌
3. Shingo Takagi, Eita⭕️ (12:34 Pin after Shot-put Slam by Big R Shimizu) Dragon Kid, Gamma❌
4. Big R Shimizu, Takashi Yoshida⭕️ (15:07 Cyber Bomb) Masato Yoshino, Ben-K❌
5. YAMATO⭕️, BxB Hulk, Kagetora (20:14 Frakensteiner of the Almighty) Kzy, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI❌

Comments Off on August 24, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 19, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 19, 2018
Fukuoka, Hakata Star Lanes
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 1222

0. Problem Dragon⭕️ (6:24 Half Boston Crab) Oji Shiiba❌
1. Don Fujii, Ryo Saito, Willie Mack⭕️ (14:58 The Big Thump) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka❌
2. Kagetora⭕️, Yosuke♡Santa Maria (11:23 Gurumakakari-kai) Gamma, Punch Tominaga❌
3. Kaito Ishida⭕️ (13:10 Pin) Susumu Yokosuka❌
★Takashi Yoshida interfered and gave Susumu a Pineapple Bomber, then put Ishida on top of him
4. YAMATO⭕️, BxB Hulk (13:57 Galleria) Kzy, Genki Horiguchi❌
5. Masato Yoshino⭕️, Dragon Kid (15:04 Torbellino Crucifix) Takashi Yoshida❌, Yasushi Kanda
6. Shingo Takagi, Eita⭕️, Big R Shimizu (19:16 Execution Kick) Naruki Doi, Ben-K, Jason Lee❌

Comments Off on August 19, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 18, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 18, 2018
Hiroshima, Fukuyama Big Rose
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 558

1. Don Fujii, Jason Lee, Willie Mack⭕️ (15:15 The Big Thump) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌, Punch Tominaga
2. Kzy⭕️ (10:58 Running Elbow Smash) Oji Shiiba❌
3. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (15:28 Bible) Kaito Ishida, Yuki Yoshioka❌
4. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (18:55 Spear) Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Kagetora⭕️, Yosuke♡Santa Maria (17:13 Kagenui) Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda❌, Big R Shimizu

Comments Off on August 18, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 12, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 12, 2018
Hyogo, Shirasaki Himeji Minato Dome
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 665

1. Kzy⭕️, Genki Horiguchi, Punch Tominaga (15:35 Running Elbow Smash) Dragon Kid, Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
2. Mochizuki Dojo Singles Match: Masaaki Mochizuki⭕️ (12:42 Twister) Hyo Watanabe❌
3. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (15:38 Ben-K Bomb) Kaito Ishida, Oji Shiiba❌
4. Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (15:15 The Big Thump) Masato Yoshino, Jason Lee❌
5. Shingo Takagi, Eita, Takashi Yoshida, Big R Shimizu⭕️ (18:54 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora, U-T❌

Comments Off on August 12, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 11, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 11, 2018
Osaka, Edion Arena Osaka #2
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 846

1. Kagetora, Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (13:21 Big Thump) Kzy, “brother” YASSHI, Punch Tominaga❌
2. Gamma (8:16 Disqualification due to Antias interference) Yasushi Kanda❌
3. Don Fujii, Ryo Saito⭕️ (12:01 Double across) Dragon Kid, Kaito Ishida❌
4. Mochizuki Dojo Singles Match: Masaaki Mochizuki (10:35 Sankakugeri to the Face) Shun Skywalker❌
5. YAMATO⭕️, BxB Hulk (17:17 Galleria) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
6. Shingo Takagi, Eita⭕️, Takashi Yoshida, Big R Shimizu (19:40 Execution Kick) Masato Yoshino, Naruki Doi, Ben-K❌, Jason Lee

Comments Off on August 11, 2018 – The Gate of Adventure 2018
Close Menu