January 27, 2003 – La Ultima Function

January 27, 2003
Tokyo, Korakuen Hall
La Ultima Function
1263 Attendance

1. BATAyan⭕, Takamichi Iwasa (10:01 Swandive School Boy) Berlinetta Boxer⭕, Pescatore Yagi
2. Touru Owashi (10:00 Power Bomb) Jun Ogawauchi
3. Exhibition Match: Jorge Rivera vs. Shachihoko Machines
4. TARU (11:02 Malw) Kinya Oyanagei
5. Ultimo Dragon, YOSSINO (14:02 Sol Naciente) Henry III Sugawara, Raimu Mishima❌
6. Milano Collection A.T.⭕, “brother” YASSINI, Condotti Shuji (14:49 A.T. Lock) . Anthony W. Mori❌, Ryo Saito, Second Doi

Comments Off on January 27, 2003 – La Ultima Function

December 26, 2002 – La Ultima Caida

December 26, 2002
Tokyo, Korakuen Hall
La Ultima Caida
1950 Attendance

1. Anthony W. Mori, Phillip J. Fukumasa, Henry III Sugawara⭕ (11:42 Buckingham Backbreaker) Jun Ogawauchi❌, Kinya Oyanagei, Noriaki Kawabata
2. Rey Buccanero⭕, Ultimo Guerrero (5:54 Buccanerro UF3) Second Doi, Takamichi Iwasa❌
3. Shachihoko Machine #1⭕, Shachihoko Machine #2⭕ (4:40 Shachihoko Clutch) Shachihoko Machine #3❌, Shachihoko Machine #4
4. YOSSINO (13:20 Sol Naciente) K-ness
5. Magnum TOKYO, Genki Horiguchi, Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (10:59 German Suplex Hold) “brother” YASSINI, Condotti Shuji, Berlinetta Boxer, Pescatore Yagi❌
6. Ultimo Dragon Comeback World Tour Final Match – American Style Match: Ultimo Dragon⭕, Norman Smiley, Perry Saturn (9:15 Dragon Sleeper) Masaaki Mochizuki, Araken, Touru Owashi❌
7. NWA International Light Heavyweight Title: CIMA (11:48 Schwein) Milano Collection A.T.
☆Milano fails in his second defense, CIMA becomes the 32nd Champion

Comments Off on December 26, 2002 – La Ultima Caida

October 27, 2002 – Los Conquistadores III

October 27, 2002
Tokyo, Differ Ariake
Los Conquistadores III
1750 Attendance

1. Henry III Sugawara⭕, Phillip J. Fukumasa (11:25 Buckingham Backbreaker) Pescatore Yagi❌, Berlinetta Boxer
2. TARU (9:46 TARU Driller) Kinya Oyanagei
3. Ryo Saito, Anthony W. Mori (12:34 No Contest) Second Doi, Noriaki Kawabata
4. Shachihoko Machine #1❌, Shachihoko Machine #2❌ (4:27 Simultaneous Falls) Shachihoko Machine #3❌, Shachihoko Machine #4❌
5. Touru Owashi (13:24 Disqualified for attacking the referee) SUWA
6. Milano Collection A.T., YOSSINO⭕, “brother” YASSINI (18:45 Sol Naciente) Magnum TOKYO, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌

Comments Off on October 27, 2002 – Los Conquistadores III

August 11, 2002 – Los Conquistadores II

August 11, 2002
Tokyo, Differ Ariake
Los Conquistadores II
1600 Attendance

1. UWA 6 Man Tag Title #1 Contender Team Dragon Scramble: Touru Owashi, Second Doi, Kinya Oyanagei, Anthony W. Mori, Junya Fukumasa, Takuya Sugawara
Order of Elimination: ①Fukumasa ②Sugawara ③Mori
Winners: Owashi, Doi, Oyanagei (8:47 Over the Top Rope)
2. UWA 6 Man Tag Title #1 Contender Team Dragon Scramble: Milano Collection A.T., Condotti Shuji, Pescatore Yagi, Berlinetta Boxer, YOSSINO, “brother” YASSINI
Order of Elimination: ①Yagi ②Boxer ③Shuji
Winners: Milano, YOSSINO, YASSINI (7:16 A.T. Lock)
3. Toryumon’s Weakest Tournament Finals: Shachihoko Machine #1, 2 (4:36 No Contest due to M2K Intrusion) Stalker Ichikawa
4. Anthony W. Mori⭕, Henry III Sugawara, Phillip J Fukumasa (14:12 Escargot) Condotti Shuji, Pescatore Yagi, Berlinetta Boxer
5. UWA 6 Man Tag Team Title #1 Contenders Match: Milano Collection A.T.⭕, YOSSINO, “brother” YASSINI (18:27 A.T. Lock) Kinya Oyanagei, Touru Owashi, Second Doi❌

Comments Off on August 11, 2002 – Los Conquistadores II

June 6, 2002 – Los Conquistadores

June 6, 2002
Tokyo, Differ Ariake
Los Conquistadores
1720 Attendance

1. Pescatore Yagi⭕, Berlinetta Boxer (10:15 Takotsubogatame) Jun Ogawauchi, Takuya Sugawara❌
2. Noriaki Kawabata (4:31 Bukogatame II) Junya Fukumasa
3. Touru Owashi (18:44 Running Nodowa Otoshi) Shachihoko Machine #1❌, #2❌, #3❌
4. TARU⭕, TARUcito (18:06 Double TARU Driller) Takamichi Iwasa❌, Kinya Oyanagei
5. YOSSINO, “brother” YASSINI, Condotti Shuji (17:34 Sol Naciente) Anthony W. Mori❌, Ryo Saito, Second Doi
6. NWA International Light Heavyweight Title: Milano Collection A.T. (2-0) Don Fujii
①Milano (1:45 Paradise Lock) Fujii
②Milano (11:35 A.T. Lock) Fujii
☆First Defense for Milano

Comments Off on June 6, 2002 – Los Conquistadores
Close Menu