November 19, 2001 – Desembarcamiento

November 19, 2001
Nagano, Saku City General Gym
Desembarcamiento
2350 Attendance

1. Shuji Kondo (13:10 Gorilla Clutch) Takayuki Yagi
2. TARUcito (7:30 Flying Small Package) Raimu Mishima
3. Young Dragons Cup: Noriaki Kawabata (4:18 Bukogatame) Junya Fukumasa
4. Kinya Oyanagei (10:54 Saluting Hurricanrana) TARU
5. Young Dragons Cup: Touru Owashi (11:53 Senshurakuugatame) Jun Ogawauchi
6. Milano Collection A.T.⭕, Masato Yoshino, Stevie “brother” Tsujimoto (16:39 A.T. Lock) Ryo Saito, KENtaro Mori, Takamichi Iwasa❌

Comments Off on November 19, 2001 – Desembarcamiento

November 18, 2001 – Desembarcamiento

November 18, 2001
Aichi, Nagoya Club Ozone
Desembarcamiento
618 Attendance

1. Jun Ogawauchi (9:06 Samurai Lock) Shuji Kondo
2. Noriaki Kawabata (6:05 Bukogatame) Raimu Mishima
3. Touru Owashi (7:45 Nodowa Otoshi) TARUcito
☆This pin required a 4 count
4. Young Dragons Cup: Takamichi Iwasa (8:27 Lucretia) Junya Fukumasa
5. TARU (10:38 TARU Driller) Kinya Oyanagei
6. Milano Collection A.T.⭕, Stevie “brother” Tsujimoto, Masato Yoshino (19:04 A.T. Lock) Ryo Saito, KENtaro Mori, Takayuki Yagi❌

Comments Off on November 18, 2001 – Desembarcamiento

November 16, 2001 – Desembarcamiento

November 16, 2001
Osaka, Umeda Stella Hall
Desembarcamiento
616 Attendance

1. Young Dragons Cup: Shuji Kondo (12:12 Gorilla Clutch) Takayuki Yagi
2. TARUcito (8:09 Flying Small Package) Junya Fukumasa
3. Young Dragons Cup: Noriaki Kawabata (7:46 Bukogatame) Raimu Mishima
4. Touru Owashi (12:10 Senshurakuugatame) Jun Ogawauchi
5. TARU (10:33 TARU Driller) Kinya Oyanagei
6. Milano Collection A.T.⭕, Stevie “brother” Tsujimoto, Masato Yoshino (20:27 A.T. Lock) Ryo Saito, Takamichi Iwasa❌, KENtaro Mori

Comments Off on November 16, 2001 – Desembarcamiento

November 13, 2001 – Desembarcamiento

November 13, 2001
Tokyo, Korakuen Hall
Desembarcamiento
1898 Attendance

1. Takayuki Yagi (13:19 Takotsubogatame) Shuji Kondo
2. TARUcito (7:40 Flying Small Package) Raimu Mishima
3. Touru Owashi (11:48 Senshurakuugatame) Jun Ogawauchi
4. Kinya Oyanagei (12:05 Saluting Backslide) TARU
5. Masato Yoshino⭕, Stevie “Brother” Tsujimoto (22:19 Sol Naciente) Takamichi Iwasa❌, KENtaro Mori
6. Milano Collection A.T. (2-0) Ryo Saito
①Milano (7:18 Paradise Lock) Saito
②Milano (7:19 A.T. Lock) Saito

Comments Off on November 13, 2001 – Desembarcamiento

Premium Live Match vol.26

12/30/2001
Kobe Chicken George
Premium Live Match vol.26
532 Attendance

1. SUWA (0:06 Knuckle Punch) Raimu Mishima
2. UWA 6 Man Tag Title Challenger Rights One Night Tournament 1st Round: Susumu Mochizuki⭕, Darkness Dragon (6:25 Lariat) CIMA, TARU❌
3. UWA 6 Man Tag Title Challenger Rights One Night Tournament 1st Round: Ryo Saito⭕, Big Fuji (7:30 Messenger) Magnum TOKYO, Kenichiro Arai❌
4. Dragon Kid (4:10 Triple Jump Arabian Press) Stalker Ichikawa
5. Super Shisa (10:04 Double Count Out) Genki Horiguchi
6. UWA 6 Man Tag Title Challenger Rights One Night Tournament Finals :Ryo Saito, Big Fuji⭕ (13:09 Nice German) Darkness Dragon, Susumu Mochizuki❌

Comments Off on Premium Live Match vol.26
Close Menu