The Gate of Victory 2007

10/28/2007 Okayama, Okayama Wholesale Center Orange Hall – 1380 Attendance
1. BxB Hulk⭕, YAMATO, Jorge Rivera (13:52 E.V.O.) Masato Yoshino, Genki Horiguchi, Arik Cannon❌
2. 4 Way Match: CIMA (0:20 Thrust Kick) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness; Shachihoko Machine
2b. Hollywood Stalker Ichikawa (8:15 Count Out) CIMA❌; K-ness❌; Shachihoko Machine❌
3. Masaaki Mochizuki (8:23 Twister) Yuki Ono
4. Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (14:33 Cyber Bomb) Don Fujii, Super Shisa❌
5. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori, Dragon Kid (0:51 DQ for Ref Attack) Naruki Doi, Yasushi Kanda, Gamma, Magnitude Kishiwada
5b. Naruki Doi, Yasushi Kanda, Gamma⭕, Magnitude Kishiwada (18:06 Gamma Special) Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌, Dragon Kid

10/26/2007 Hiroshima, Hiroshima Green Arena – 1450 Attendance
1. Jorge Rivera⭕, YAMATO, m.c.KZ (12:32 Asia) K-ness, Masaaki Mochizuki, Super Shisa❌
2. 3 Way Match (10:29 Triple Count Out) CIMA, Don Fujii, Hollywood Stalker Ichikawa
2b. CIMA⭕, Don Fujii⭕ (0:07 Fujii Nodowa Otoshi & Simultaneous Pin) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Shingo Takagi, BxB Hulk (12:00 No Contest due to MO’z Interference) Genki Horiguchi, Dr. Muscle
4. Kensuke Sasaki (14:14 3 Lariats) Cyber Kong
5. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, Anthony W. Mori (0:30 DQ for Ref Attack) Naruki Doi, Masato Yoshino, Yasushi Kanda, Gamma
5b. Naruki Doi, Masato Yoshino, Yasushi Kanda, Gamma⭕ (17:44 Gamma Special) Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌

10/21/2007 Kyoto, KBS Hall – 950 Attendance
1. m.c.KZ, Super Shenlong❌, Jorge Rivera, Hornet (13:48 Ryusei) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌, K-ness, Don Fujii 
2. CIMA (1:21 Headlock) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. CIMA (5:58 Schwein) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (13:07 Cyber Bomb) Genki Horiguchi❌, Magnitude Kishiwada
4. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (16:56 Bakatare Sliding Kick w/ Chair) Dragon Kid, Anthony W. Mori❌
5. Open the Twin Gate Unified Tag Title #1 Contender Match: Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (19:13 Premium Bridge) BxB Hulk, YAMATO❌
6. Naruki Doi, Gamma⭕, Masato Yoshino (4:21 Gamma Special) Kinta Tamaoka❌, Takayuki Yagi, Tatsunori Ohya

10/20/2007 Shizuoka, Act City Hamamatsu – 1200 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Genki Horiguchi (11:45 Modified Crucifix) K-ness, Don Fujii, Yasushi Kanda❌
2. CIMA (1:01 Thrust Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. CIMA (6:14 Footstomp) Hollywood Stalker Ichikawa
3. YAMATO (9:57 Galleria) Hornet
4. Ryo Saito, Jorge Rivera⭕ (13:02 Jorge Special) Masaaki Mochizuki, Super Shisa❌
5. Shingo Takagi, BxB Hulk⭕, Cyber Kong (16:41 FTX) Susumu Yokosuka, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌

10/19/2007 Ishikawa, Nanao City Synthesis Gym – 900 Attendance
1. Shingo Takagi, BxB Hulk⭕, YAMATO (12:24 E.V.O.P.) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Yasushi Kanda
2. 3 Way Match: CIMA (11:34 Failed Chair Attack) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness
3. Super Shisa⭕, Jorge Rivera (11:41 Yoshitanic) Yuki Ono❌, Hornet
4. Cyber Kong (9:13 Cyber Bomb) Anthony W. Mori
5. 3 vs. 4 Handicap Match: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Genki Horiguchi (17:09 Bakatare Sliding Kick) Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, Hollywood Stalker Ichikawa❌

10/18/2007 Toyama, Takaoka Techno Dome – 1020 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Genki Horiguchi (11:34 Modified Crucifix) Masaaki Mochizuki, K-ness, Yasushi Kanda❌
2. CIMA (1:01 Thrust Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. CIMA (6:00 Footstomp) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Don Fujii (11:17 Boston Crab) Hornet
4. Susumu Yokosuka⭕, Jorge Rivera (14:12 Yokosuka Cutter) YAMATO, m.c.KZ❌
5. Shingo Takagi, Cyber Kong, BxB Hulk⭕ (18:46 FTX) Ryo Saito, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌

10/17/2007 Hyogo, SITE KOBE ~LIVE GATE 2007~ – 408 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (9:59 Dragon Suplex Hold) Yasushi Kanda, Hornet❌
2. Open the Owarai Gate: CIMA (0:54 Thrust Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Hollywood Stalker Ichikawa (0:05 Low Blow & Schoolboy) CIMA
2c. CIMA (7:06 Small Package) Hollywood Stalker Ichikawa
☆2nd defense for CIMA via fan judgement, however, for various reasons he forfeited the title to Jackson Florida who became the 3rd champion
3. K-ness, Jorge Rivera⭕ (8:30 Jorge Special) Kenichiro Arai, Yuki Ono❌
4. Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii (14:09 Twister) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
5. Shingo Takagi, YAMATO, BxB Hulk⭕, Cyber Kong (20:20 FTX) Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi❌, Magnitude Kishiwada

10/14/2007 Niigata, Niigata Phase – 900 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi⭕ (9:59 Backslide From Hell) Masaaki Mochizuki, K-ness, Jorge Rivera❌
2. CIMA (10:46 Ichikawa Failed Chair Attack) Hollywood Stalker Ichikawa❌; Kenichiro Arai
3. Ryo Saito (8:09 Dragon Suplex Hold) Yuki Ono
4. Yasushi Kanda⭕, Don Fujii (12:37 Diving Elbow Drop) Cyber Kong, m.c.KZ❌
5. Shingo Takagi⭕, BxB Hulk, YAMATO (16:57 Pumping Bomber) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌, Dragon Kid

10/13/2007 Saitama, Koshigaya Katsura Studio – 860 Attendance
1. Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii, K-ness (10:25 Twister) Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi❌
2. CIMA (0:06 Thrust Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Hollywood Stalker Ichikawa (0:05 Low Blow & Schoolboy) CIMA
2c. CIMA (6:21 Failed Space Rolling Elbow) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Yasushi Kanda, Jorge Rivera⭕ (11:20 Jorge Special) Kenichiro Arai, Yuki Ono❌
4. Magnitude Kishiwada (10:03 Last Ride) Anthony W. Mori
5. Shingo Takagi⭕, YAMATO, BxB Hulk, Cyber Kong (19:14 Pumping Bomber) Ryo Saito, Dragon Kid, Susumu Yokosuka, PAC❌

10/12/2007 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Yasushi Kanda, K-ness, Don Fujii, Jorge Rivera⭕ (18:34 Jorge Special) CIMA, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori, PAC❌
2. Yuki Ono Rebirth Series #5: Super Shenlong (5:39 DQ for Mask Attack) Yuki Ono
3. Genki Horiguchi, Magnitude Kishiwada⭕ (14:07 Diving Body Press) Cyber Kong, m.c.KZ❌
4. BxB Hulk, YAMATO⭕ (15:34 Galleria) Ryo Saito, Dragon Kid❌
5. Shingo Takagi (14:20 Last Falconry) Masaaki Mochizuki
6. Open the Twin Gate/IJ Tag Unification: Naruki Doi, Masato Yoshino (30:44 Muscular Bomb) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
☆DoiYoshi become the 1st Twin Gate & 15th IJ Tag Champions

10/8/2007 Shizuoka, Twin Messe Shizuoka – 890 Attendance
1. Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (11:26 Last Falconry) Susumu Yokosuka, PAC❌
2. Open the Owarai Gate 3 Way Match: CIMA (8:29 Schwein) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness
☆Stalker fails in his 8th defense & CIMA becomes the 2nd Champion via fan judgement
3. Masaaki Mochizuki (8:42 Twister) Yuki Ono
4. Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (10:51 Tozawajuku Hiden: Kokyuuyama) Don Fujii, Yasushi Kanda❌
5. Ryo Saito, Dragon Kid⭕, Anthony W. Mori (13:15 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi❌

10/7/2007 Aichi, Nagoya Telepia Hall – 544 Attendance
1. Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii, Yasushi Kanda (11:47 Twister) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. Open the Owarai Gate: Jackson Florida (7:02 Failed Space Rolling Elbow) Hollywood Stalker Ichikawa
☆7th defense for Stalker via the kindness Jacksons’ Heart
3. Ryo Saito, PAC⭕ (11:34 360 Shooting Star Press) Shingo Takagi, m.c.KZ❌
4. Cyber Kong (9:25 Cyber Bomb) K-ness
5. CIMA, Susumu Yokosuka, Dragon Kid⭕, Anthony W. Mori (16:03 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi❌, Magnitude Kishiwada

10/6/2007 Totori, Yonago Convention Center – 550 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (13:02 Dragon Suplex Hold) Taku Iwasa, Yuki Ono❌
2. Kenichiro Arai⭕, CIMA⭕ (10:53 Failed Chair Attack) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Cyber Kong (9:21 Cyber Bomb) Yasushi Kanda
4. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (13:17 Boston Crab) Shingo Takagi, m.c.KZ❌
5. Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori, PAC⭕ (13:32 360 Shooting Star Press) Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi❌

10/2/2007 Oita, Oita Event Hall – 1100 Attendance
1. Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda, Don Fujii⭕ (12:12 Crab Hold) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Akira Tozawa❌
2. 3 Way Match: Skull Reaper A-ji (0:20 Middle Kick) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness
2b. Skull Reaper A-ji (5:42 Piledriver onto chair) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness
3. Shingo Takagi (10:08 Pumping Bomber) m.c.KZ
4. Susumu Yokosuka, PAC⭕ (12:42 360 Shooting Star Press) Cyber Kong, Lupin Matsutani❌
5. CIMA, Ryo Saito, Dragon Kid⭕, Anthony W. Mori (14:06 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi, Dr. Muscle❌

Comments Off on The Gate of Victory 2007

Truth Gate 2007

2/25/2007 Aichi, Okazaki Tatsumigaoka Hall – 1000 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Cyber Kong⭕ (11:45 Cyber Bomb) BxB Hulk, The Turboman, Super Shenlong❌
2. 3 Way Match: K-ness⭕, Taku Iwasa⭕ (6:53 Give Up) Stalker Ichikawa Z
3. Kenichiro Arai (Tozawajuku Hiden: Koshiyama) Yasushi Kanda
4. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (13:21 La Magistral) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
5. CIMA, Ryo Saito, Jack Evans⭕ (16:30 630) Genki Horiguchi, Gamma, Cyber Gang❌

2/24/2007 Saitama, Koshigaya Katsura Studio – 860 Attendance
1. Yasushi Kanda⭕, m.c.KZ (12:01 Diving Elbow Drop) Anthony W. Mori, Lupin Matsutani❌
2. 3 Way tag Match: Taku Iwasa, Kenichiro Arai; The Turboman, Super Shenlong 9:08 Johnson Towel Throw from Jackson failed Diving Knee Drop) Jackson Florida, Johnson Florida
3. Genki Horiguchi⭕, Magnitude Kishiwada, Cyber Gang (14:39 Backslide from Hell) Ryo Saito, BxB Hulk, Jack Evans❌
4. Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii (11:03 DQ for Interference & Ref Assault) Masato Yoshino, Cyber Kong
5. IJ Tag #1 Contender Decision Match: CIMA⭕, Susumu Yokosuka (24:23 Mad Splash) Naruki Doi❌, Gamma

2/23/2007 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Genki Horiguchi⭕, Dr. Muscle, Magnitude Kishiwada (12:48 Beach Break) Ryo Saito, Super Shenlong❌, Jack Evans
2. Taku Iwasa (8:08 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) The Turboman
3. Akira Tozawa⭕, Kenichiro Arai (5:07 From Failed Exploder) K-ness, Stalker Ichikawa❌
4. Jushin Thunder Lyger⭕, Gedo, Jado (14:51 Vertical Drop Brainbuster) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Yasushi Kanda❌
5. CIMA⭕, Susumu Yokosuka (11:18 Ultra Hurricanrana) Cyber Kong❌, Cyber Gang
6. Open the Triangle Gate vs. Unit Disbands: Naruki Doi, Masato Yoshino, Gamma⭕ (21:31 Avalanche Tomb Stone) Anthony W. Mori❌, BxB Hulk, Super Shisa
☆2nd defense for MO’z, PosHEARTS forced to disband

2/18/2007 Wakayama, Tanabe Hayano Arena – 550 Attendance
1. Ryo saito⭕, Anthony W. Mori, The Turboman (9:51 Dragon Suplex Hold) Magnitude Kishiwada, Cyber Kong, Dr. Muscle❌
2. 3 Way Match: K-ness (5:25 From Stalker Failed Chair Attack) Stalker Ichikawa Z❌; APE Kimata
3. Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (10:40 Tozawajuku Hiden: Seijin no Gishiki) Super Shisa, Shisa Boy❌
4. Masaaki Mochizuki⭕, Yasushi Kanda (11:54 Twister) Susumu Yokosuka, Super Shenlong❌
5. Naruki Doi, Genki Horiguchi⭕, Gamma (18:24 Beach Break) CIMA, BxB Hulk❌, Don Fujii

2/17/2007 Ehime, Matsuyama City Community Center – 989 Attendance
1. Genki Horiguchi⭕, Dr. Muscle (7:35 Backslide from Hell) Ryo Saito, The Turboman❌
2. 3 Way Match: K-ness (5:30 From Tozawajuku Hiden: Hurray Hurray Tozawa) Stalker Ichikawa Z❌; Akira Tozawa
3. Don Fujii, Super Shenlong⭕ (12:29 Ryuusei) Taku Iwasa❌, Kenichiro Arai
4. Susumu Yokosuka⭕, CIMA (12:31 Jumbo no Kachi!gatame) Yasushi Kanda❌, Masaaki Mocizuki
5. PosHEARTS vs. Muscle Outlaw’z 8 Man Elimination Match: Anthony W. Mori, BxB Hulk, Super Shisa, Shisa BOY (4-3) Naruki Doi, Gamma, Magnitude Kishiwada, Cyber Kong
-Cyber Kong (7:48 Cyber Bomb) Shisa Boy
-Anthony W. Mori (15:03 Over the Top Rope) Magnitude Kishiwada
-BxB Hulk (16:18 Over the Top Rope) CyKong
-Gamma (17:09 Kinta High Speed Count) Hulk
-Gamma (19:41 Gamma Special) Super Shisa
-Mori (22:33 Over the Top Rope) Gamma
-Mori (23:04 Elegant Magic) Naruki Doi

2/12/2007 Hyogo, SITE KOBE ~2007 LIVE GATE~ – 445 Attendance
1. Yasushi Kanda (6:38 Diving Elbow Drop) m.c.KZ
2. 3 Way Tag Match: Ryo Saito, Super Shenlong vs. Akira Tozawa, Taku Iwasa vs. Turboman, Turboyan
-Iwasa (16:23 Tozawa-juku Saishuu Ougi #2: Noshigami) Turboman
-Ryo (18:27 Dragon Suplex Hold) Tozawa
3. Susumu Yokosuka⭕, CIMA (16:08 Jumbo no Kachi!gatame) Dr. Muscle❌, Naruki Doi
4. Yamato American Excursion 5 Match Series #5: Masaaki Mochizuki (12:28 Top Rope Twister 2) Yamato Onodera
5. Anthony W. Mori, BxB Hulk, Super Shisa⭕, Shisa Boy (13:43 Yoshitanic) Genki Horiguchi, Magnitude Kishiwada, Gamma❌, Cyber Kong
6. Open the Brave Gate: Matt Sydal (15:04 Sydal Special) Masato Yoshino
☆Yoshino fails in his 5th defense, Sydal becomes the 4th Champion

2/11/2007 Wakayama, Wakayama Prefectural Gym – 1000 Attendance
1. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕, Super Shenlong (16:00 Boston Crab) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Yuki Ono❌
2. Yasushi Kanda⭕, K-ness (8:09 German Suplex Hold) Shachihoko Machine❌, APE Kimada
3. Masato Yoshino, Genki Horiguchi⭕ (9:15 Backslide from Hell) Ryo Saito, The Turboman❌
4. Yamato American Excursion 5 Match Series #4: Susumu Yokosuka (11:33 Mugen) Yamato Onodera
5. Naruki Doi, Gamma, Magnitude Kishiwada⭕, Cyber Kong (22:18 Last Ride) CIMA, BxB Hulk, Matt Sydal, Anthony W. Mori❌

2/10/2007 Shizuoka, Twin Messe Shizuoka – 800 Attendance
1. Ryo Saito⭕, Anthony W. Mori, The Turboman (14:48 Dragon Suplex Hold) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Yuki Ono❌
2. 3 Way Match: Shachihoko Machine (4:23 Moonsault Press) Stalker Ichikawa Z❌; K-ness
3. Masato Yoshino, Cyber Kong⭕ (11:21 Cyber Bomb) Masaaki Mochizuki, Super Shenlong❌
4. Don Fujii⭕, Matt Sydal (11:34 Boston Crab) Yasushi Kanda, Yamato Onodera❌
5. Naruki Doi, Genki Horiguchi⭕, Gamma (16:31 Backslide From Hell) CIMA, Susumu Yokosuka, BxB Hulk❌

2/4/2007 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2350 Attendance
1. BxB Hulk⭕, Anthony W. Mori, The Turboman (12:27 Modified EVO) Taku Iwasa, Super Shenlong, Lupin Matsutani❌
2. Shachihoko Machine⭕, K-ness (7:47 SHACHIHOKO From Stalker Failed Chair Attack) Stalker Ichikawa Z❌, Kenichiro Arai
3. Cyber Kong, Magnitude Kishiwada⭕ (10:01 From Horiguchi Chair Attack) Ryo Saito❌, Genki Horiguchi
4. Open the Triangle Gate: Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Gamma (21:47 Lightning Spiral) CIMA, Susumu Yoksuka, Matt Sydal❌
☆1st defense for MO’z
5. Open the Dream Gate: Don Fujii (21:38 Nice German) Masaaki Mochizuki
☆1st defense for Fujii

Comments Off on Truth Gate 2007

Special Events 2007

12/22/2007 Gifu, Gifu Takashimaya 1st Floor East Entrance Wakuwaku Plaza Special Ring – No Attendance Available
1. Don Fujii, Shachihoko Machine⭕ (9:11 Fujii Nodowa Otoshi->SHACHIHOKO) Keni’chiro Arai, Hollywood Stalker Ichikawa❌
2. Ryo Saito, Anthony W. Mori⭕, Dragon Kid (13:22 Elegant Magic) BxB Hulk,. Cyber Kong, m.c.KZ❌

11/9/2007 Tokyo, Shinjuku FACE~StoIchi Bom Ba Ye 2 – Let’s Defeat Things like Divorce~ – Attendance = A lot
5-1. 3 Question Quiz: Naoshi Sano (3-0) Hollywood Stalker Ichikawa
1. Yasu Urano, Mineo Fujita⭕ (12:26 KHM Downburst) m.c.KZ❌, Lupin Matsutani
2. Mascara contra Caballera: Katsuo (10:54 Pinfall) Super Shenlong
3. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi (13:01 Bakatare Sliding Kick) CIMA, Don Fujii, Kikutaro, Lingerie Mutoh❌
5-2. Sumo Wrestling: Stalker Ichikawa (Sumo Throw) Naoshi Sano
4. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (15:32 Mugen) Arik Cannon❌, NOSAWA Rongai
5-3. Lights Out Death Match: Naoshi Sano (8:42 Firebird Splash?) Hollywood Stalker Ichikawa

11/3/2007 Aichi, Hisayao Main Street Park Angel Plaza Special Ring ~Tokai TV Festival~ – No Attendance Available
12:00~Pro Wrestling Course with Dragon Kid & Anthony W. Mori
12:20~1. Shachihoko Machine (6:51 Hurricanrana Jibaku->SHACHIHOKO) Hollywood Stalker Ichikawa
12:40~2. Dragon Kid⭕, Anthony W. Mori (10:01 Ultra Hurricanrana) Akira Tozawa, Yuki Ono❌
14:00~Wrestler Intro Theme Quiz with Tozawajuku
15:00~Pro Wrestling Course with Shingo Takagi & BxB Hulk
15:20~3. APE Kimata (8:15 Chair Jibaku) Hollywood Stalker Ichikawa
15:35~4. Hornets’ Last Match in Japan~Sayonara Hornet: Shingo Takagi⭕, BxB Hulk, Cyber Kong (17:07 Pumping Bomber) Shisa BOY, Lupin Matsutani❌, Hornet

9/30/2007 Fukuoka, bond FUKUOKA~Ai no Heartful Charity ~ Muhomatsu Festival Special Match – No Attendance Available
1. Lupin Matsutani⭕, m.c.KZ (12:58 Crucifix Hold) Keni’chiro Arai, Akira Tozawa❌
2. Riki Muhomatsu (6:36 Lariat) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Ryo Saito, Dragon Kid⭕, Anthony W. Mori (11:56 Eleganton) Masato Yoshino, Genki Horiguchi, Dr. Muscle❌

9/2/2007 Aichi, Nagoya Housing Center, Nisshin Umemori Assembly Event Plaza – 1000 Attendance
1. Akira Tozawa⭕, Yuki Ono (9:04 Kimata accidental Diving Body Press) APE Kimata, Shachihoko Machine❌
2. Taku Iwasa (15:00 Draw) Masaaki Mochizuki
3. K-ness, Shisa BOY, Super Shenlong⭕ (Ryu☆Sei) Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi❌

9/1/2007 Fukuoka, Triada Munakata – Special Ring in front of Tamaya Pachinko Munakata Store – 1200 Attendance
1. Taku Iwasa, Keni’chiro Arai⭕ (11:54 Crab Hold) Yasushi Kanda, APE Kimata❌
2. Cyber Kong (6:30 From Failed German Suplex) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Cosmo Solider⭕, Azteca (13:14 German Suplex Hold) Don Fujii, Shisa BOY❌
4. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕ (13:04 Bakatare Sliding Kick) Masaaki Mochizuki, m.c.KZ❌
5. Ryo Saito, Anthony W. Mori⭕, Lupin Matsutani (12:45 Kinta Accidental Protein Attack & Elegant Magic) Genki Horiguchi, Gamma❌, Dr. Muscle

8/15/2007 Hokkaido, Santa Present Park ~Santa Present Park Special Match~ – No Attendance Available
-1st-
1. Kenichiro Arai (0:15 Cobra Twist) Hollywood Stalker Ichikawa
1b. Kenichiro Arai (6:55 Ichikawa Diving Headbutt Jibaku) Hollywood Stalker Ichikawa
2. Dragon Kid, Super Shenlong⭕ (8:03 Ryu$B!y(BSei) Taku Iwasa, Yuki Ono❌
-2nd-
1. Taku Iwasa (0:09 Tozawajuku Hiden: Gouwan) Hollywood Stalker Ichikawa
1b. Taku Iwasa (5:38 Vertical Drop Brainbuster) Hollywood Stalker Ichikawa
2. Kenichiro Arai⭕, Yuki Ono, m.c.KZ (9:30 Half Crab Hold) Dragon Kid, Super Shenlong, Shachihoko Machine❌

8/15/2007 Hyogo, Dragon Gate Arena ~Dragon Gate Summer Festival~ – 110 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (10:09 Half Crab Hold) Tozawa❌, Super Shisa
2. Turboyan (6:36 Referee Yagi Accidental Attack) APE Kimata
3. Genki Horiguchi (4:05 Backslide from Hell) Jorge Rivera
4. CIMA⭕, Ryo Saito, Susumu Yokosuka (11:46 Schwein) Shingo Takagi, Cyber Kong, Lupin Matsutani❌

8/14/2007 Hyogo, Dragon Gate Arena ~Dragon Gate Summer Festival- 110 Attendance
1. K-ness, Yasushi Kanda⭕ (8:10 Ryu’s) APE CIMA, APE Kimata❌
2. Jorge Rivera (7:34 Asia) Super Shisa
3. Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (13:01 Pumping Bomber) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
4. Naruki Doi, Masato Yoshino, Genki Horiguchi⭕ (10:50 Beach Break) Tozawa❌, Lupin Matsutani, Masaaki Mochizuki

7/17/2007 Osaka, Osaka Prefectural Gym 2nd Stadium ~ ROH in Japan – Osaka~ – 800 Attendance
1. ROH Tag Titles: Jay Briscoe⭕, Mark Briscoe (9:22 Spike Jay Driller) Genki Horiguchi, Jimmy Rave❌
2. Nigel McGuinnes (9:14 Jaw Breaker Lariat) BJ Whitmer
3. Grudge Match: Jack Evans (14:47 630) Roderick Strong
4. Ryo Saito, Matt Sydal⭕, Dragon Kid (21:01 Shooting Sydal Press) Naruki Doi, Masato Yoshino, Delirious❌
5. ROH Tag Titles: Jay Briscoe, Mark Briscoe⭕ (17:55 Doomsday Device) SHINGO, Susumu Yokosuka❌
6. CIMA⭕, Naomichi Marufuji, Bryan Danielson (25:01 Schwein) Masaaki Mochizuki, Davey Richards, Rocky Romero❌

5/20/2007 Mie, Yokkaichi Australia Kinen Hall ~Dragon Gate Yokkaichi Festival – 750 Attendance
1. Genki Horiguchi⭕, Gamma, Magnitude Kishiwada (11:45 Backslide from Hell) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda, Super Shisa❌
2. 3 Way Match: K-ness⭕, Shachihoko Machine⭕ (3:45 Failed Diving Knee Drop) Jackson Florida
3. YAMATO⭕, Cyber Kong (13:55 Galleria) Taku Iwasa, m.c.KZ❌
4. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕, Dragon Kid (18:28 Mugen) Shingo Takagi, BxB Hulk, Jack Evans❌

5/19/2007 Okayama, Uno Port #1 Special Ring ~Tamano Port Festival Special Match~ – 700 Attendance
1. YAMATO, Cyber Kong, Jack Evans⭕ (15:00 630) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda, Super Shisa❌
2. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (9:11 Tozawajuku Saishuu Ougi #2: Noshigami) K-ness, Shachihoko Machine❌
3. Shingo Takagi⭕, BxB Hulk (15:22 Pumping Bomber) Tozawa, m.c.KZ❌
4. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Dragon Kid⭕, Lupin Matsutani (15:21 Ultra Hurricanrana) Gamma, Magnitude Kishiwada, Genki Horiguchi, Dr. Muscle❌

5/13/2007 Tokyo, Shinjuku FACE~MidBREATH presents Kinniku Shukai~ – 428 Attendance
1. Pero Fujii⭕, Dragon Kid (11:56 Nodowa Elbow) Ryo Saito, APE Kimata❌
2. Akira Tozawa (8:56 Small Package Hold) Michael Numazawa
3. Yoshinori Yamamoto (5:31 Body Building Lock) Stalker Ichikawa Z
4. Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (12:04 Cyber Bomb) Ken Ohka❌, Seiya Morohashi
5. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (12:28 Bakatare Sliding Kick) BxB Hulk❌, Kota Iibushi
6. Genki Horiguchi, Gamma⭕, Magnitude Kishiwada (11:02 Gamma Special) CIMA, Susumu Yokosuka, Lupin Matsutani❌

5/12/2007 Tokyo, Shinjuku FACE ~Muscle Live vol 1~ – 857 Attendance
1. Genki Horiguchi⭕, Yoshinobu Kanemaru (13:49 Backslide from Hell with Kinta High Speed Count) Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka
2. Magnitude Kishiwada (15:03 Last Ride) Hi69
3. Dragon Gate Maximum Weakest 3 Way~Akira Tozawa vs. Dr. Muscle vs. Stalker Ichikawa
-Tozawa (6:50 Tozawa-juku Hiden: Iwaki) Muscle
-Muscle (9:36 La Magistral Cutback) Stalker
4. Gamma, Kinta Tomoaka⭕ (15:06 Styles Clash) CIMA, Tatsunori Ohya❌
5. GHC Junior Tag Titles: Ricky Marvin, Kotaro Suzuki⭕ (27:09 Blue Destiny) Naruki Doi❌, Masato Yoshino
☆2nd defense

1/25/2007 Tokyo, Korakuen Hall ~Buyuden~ – 2280 Attendance
0. Dragon Gate vs. Dragon Gate USA: Cyber Kong, Cyber Gang⭕ (4:20 Cyber Splash) Lupin Matsutani❌, Susumu Yokosuka
1. Muscle Outlaw’z vs. Japan, China, Mexico Allied Army: Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Gamma (15:10 Lightning Spiral) Super Shenlong, The Turboman❌, Daichi Kakimoto
2. Dragon Gate~Do FIXER vs. K-Dojo~Omega: Ryo Saito, Genki Horiguchi (8:33 DQ Due to Omega Interference) Makoto Oishi, Shiori Asahi
3. Tozawajuku vs. Otoko-juku: Danshoku Dino (9:26 Danshoku Driver) Akira Tozawa
4. Dragon Gate vs. Original FMW: Onryo⭕, Tetsuhiro Kuroda (13:15 Onryo Clutch) Don Fujii, Yamato Onodera❌
5. Hardcore Match: Mammoth Sasaki, Kintaro Kanemura⭕ (14:20 Backslide) Magnitude Kishiwada, Daisuke Sekimoto❌
6. Dragon Gate vs. Kaientai DX: TAKA Michinoku, Dick Togo⭕, Men’s Teioh (20:45 Diving Senton) CIMA, BxB Hulk❌, Matt Sydal
7. Special Tag Match: Masaaki Mochizuki⭕, Minoru (22:41 Shin Saikyou High Kick) Minoru Fujita❌, Ikuto Hidaka

Comments Off on Special Events 2007

Storm Gate 2007

9/28/2007 Nagano, Nagano-shi Undokouen Gymnasium – 770 Attendance
1. Masato Yoshino⭕, Genki Horiguchi (9:21 Lightning Spiral) Akira Tozawa❌, Kenichiro Arai
2. Naruki Doi (6:48 Faile Ina Bauer German) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Taku Iwasa (9:30 Tozawajuku Hiden: Yabusame) Lupin Matsutani
4. Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (12:44 Cyber Bomb) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
5. CIMA, Ryo Saito, Dragon Kid, PAC⭕ (17:01 360 Shooting Star Press) Masaaki Mochizuki, K-ness, Don Fujii, Yasushi Kanda❌

9/27/2007 Kanagawa, Sagamihara Synthesis Gym – 600 Attendance
1. CIMA⭕, Ryo Saito, PAC (13:03 Schwein) Masato Yoshino, Genki Horiguchi, Dr. Muscle❌
2. 3 Way Match: Naruki Doi (6:48 Bakatare Sliding Kick) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness
3. Yuki Ono Rebirth 5 Match Series #4: Shingo Takagi (7:52 Pumping Bomber) Yuki Ono
4. Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (12:43 Tozawajuku Hiden: Kokyuuyama) Cyber Kong, m.c.KZ❌
5. Masaaki Mochizuki⭕, Yasushi Kanda, Don Fujii (17:50 Twister) Susumu Yokosuka, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌

9/22/2007 Tokyo, Ota City General Gymnasium ~Storm Gate Tokyo Special – DRAGON STORM 2007~ – 4622 Attendance
1. Dragon Kid, Anthony W. Mori, PAC⭕ (10:26 360 Shooting Star Press) Magnitude Kishiwada, Genki Horiguchi, Dr. Muscle❌
2. Open the Owarai Gate: Kikutaro (3:56 Shining Kikuzard) Hollywood Stalker Ichikawa
☆6th defense for Stalker via fan judgement
3. Open the Brave Gate: Masato Yoshino (11:31 Sol Naciente) Yasushi Kanda
☆Kanda fails in his 3rd defense, Yoshino becomes the 7th Champion
4. Loser Leaves Muscle Outlaw’z: Kinta Tomoaka (10:24 Styles Clash) Gamma
5. IJ Tag Titles: Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (19:18 Firebird Splash) Ryo Saito, Susumu Yokosuka❌
☆RyoSuka fail in their 2nd defense, AraIwa become the 14th champions
6. Open the Triangle Gate: Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii, K-ness (19:18 Shin Saikyou High Kick) Shingo Takagi, Cyber Kong❌, Kota Iibushi
☆1st defense for the Independent Trio
7. Open the Dream Gate: CIMA (25:49 Schwein Redline) Naruki Doi
☆2nd defense for CIMA

9/16/2007 Mie, Messe Wing Mie – 2200 Attendance
1. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (12:16 Tozawajuku Saishuu Ougi #2: Noshigami) Susumu Yokosuka, PAC❌
2. Masato Yoshino⭕, Magnitude Kishiwada (11:17 Sol Naciente) Yasushi Kanda, m.c.KZ❌
3. Masaaki Mochizuki, Don Fuji⭕ (10:24 Boston Crab) Shingo Takagi, Lupin Matsutani❌
4. Ryo Saito, CIMA⭕, Dragon Kid (15:02 Bakatare Head Sliding) Naruki Doi, Genki Horiguchi, Gamma❌
5. Survival Gate Battle Royal
Order of Elimination: Mochi, Cyber Kong, Kanda, Yoshino, Takagi, Gamma, Araken, Akira Tozawa, Genki, Yokosuka, Kid, Doi, Saito, CIMA, Iwasa, Yuki Ono, Anthony W. Mori, PAC, Shachihoko Machine, Fujii
-Jackson Florida (29:09 Failed Space Rolling Elbow) Hollywood Stalker Ichikawa

9/15/2007 Chiba, Chiba Port Arena – 690 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Genki Horiguchi (16:08 Bakatare Sliding Kick) CIMA, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
2. Ryo Saito (8:03 Reverse Figure 4) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (12:33 Small Package Hold) Gamma❌, Magnitude Kishiwada
4. wXw Lighweight Title: PAC (10:35 Bible Cutback) Dragon Kid
☆DKid fails in his 1st defense, PAC becomes the 22nd Champion
5. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Yasushi Kanda⭕ (17:04 Diving Elbow Drop) Shingo Takagi, Cyber Kong, m.c.KZ❌

9/14/2007 Tokyo, Korakuen Hall – 2280 Attendance
1. Taku Iwasa⭕, Kenichiro arai, Akira Tozawa (12:07 Tozawajuku Saishuu Ougi #2: Noshigami) Ryo Saito, Anthony W. Mori❌, PAC
2. Open the Owarai Gate: Shachihoko Machine (3:18 Failed Stalker Hurricanrana & SHACHIHOKO) Hollywood Stalker Ichikawa
☆5th defense for Stalker via 10 free defense coupon
3. Yasushi Kanda, Onryo⭕ (12:32 Onryo Clutch) Gamma, Genki Horiguchi❌
4. K-ness (4:44 Hikari no Wa) Cyber Kong
5. Shingo Takagi⭕, Kota Iibushi (18:39 Last Falconry) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌
6. Matt Sydal WWE Sendoff Match: CIMA, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, Matt Sydal⭕ (24:22 Shooting Sydal Press) Naruki Doi, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada, Dr. Muscle❌

9/11/2007 Hyogo, SITE KOBE ~LIVE GATE 2007~ – 411 Attendance
1. CIMA, Dragon Kid, Matt Sydal⭕ (14:27 Shooting Sydal Press) Shingo Takagi, Cyber Kong, m.c.KZ❌
2. Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (12:43 Crab Hold) Akira Tozawa❌, Yuki Ono
3. Anthony W. Mori (6:12 Escargot) Gamma
4. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (14:15 Genkai) Yasushi Kanda, Lupin Matsutani❌
5. Masato Yoshino (13:37 Sol Naciente) PAC
6. K-ness, Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii (15:53 Twister) Naruki Doi, Magnitude Kishiwada, Genki Horiguchi❌

9/9/2007 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2400 Attendance
1. Dragon Kid, Anthony W. Mori, Matt Sydal⭕ (13:48 Shooting Sydal Press) Gamma❌, Genki Horiguchi, Dr. Muscle
2. Yasushi Kanda⭕, Lupin Matsutani (13:00 Ryu’s) Azteca, KAZE❌
3. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (17:05 Tozawjauku Saishuu Ougi #2: Noshigami) CIMA, PAC❌
4. IJ Tag Titles: Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (23:29 Premium Bridge) Shingo Takagi, Cyber Kong❌
☆V1 for RyoSuka
5. Open the Triangle Gate: Masaaki Mochizuki, Don Fujii, K-ness⭕ (21:10 Gamma Powder Attack & Hikari no Wa) Naruki Doi, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada❌
☆MO’z fail in their 1st defense, the Independent Trio become the 16th Champions

9/8/2007 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2 – 1880 Attendance
1. Masato Yoshino⭕, Magnitude Kishiwada, Gamma (13:03 Lightning Spiral) K-ness, Masaaki Mochizuki, PAC❌
2. Open the Owarai Gate: Ryo Saito (10:39 Failed Space Rolling Elbow) Hollywood Stalker Ichikawa
☆Stalker succeeds in his 4th defense via 10 free defense coupon
3. Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (10:26 Tozawjauku Hiden: Kokyuuyama) Dragon Kid, Anthony W. Mori
4. Open the Brave Gate: Yasushi Kanda (11:04 Diving Elbow Drop) Genki Horiguchi
☆V2 for Kanda
5. CIMA, Susumu Yokosuka, Matt Sydal⭕ (17:33 Shooting Sydal Press) Shingo Takagi, Cyber Kong, Lupin Matsutani❌
6. Open the Dream Gate #1 Contender: Naruki Doi (22:22 Bakatare Sliding Kick) Don Fujii

Comments Off on Storm Gate 2007

GATE OF ADVENTURE~Summer Adventure Tag League~

  AraIwa RyoSuka DoiYoshi NH Kness&
Fujii
Mochi&
Kanda
CIMA&Kid MO’z Shisas Lupin the KZ Points
Taku Iwasa & Kenichiro Arai O X X O O O O O O 14
Ryo Saito & Susumu Yokosuka X X O O O O O O O 14
Naruki Doi & Masato Yoshino O O O O O X X O O 14
Shingo Takagi & Cyber Kong O X X O O O O O O 14
K-ness & Don Fujii X X X X X X O O O 6
Masaaki Mochizuki & Yasushi Kanda X X X X O O O O O 10
CIMA & Dragon Kid X X O X O X O O O 10
Gamma & Genki Horiguchi X X O X X X X X X 2
Super Shisa & Shisa BOY X X X X X X X O X 2
Lupin Matsutani & m.c.KZ X X X X X X X O O 4

 

8/5/2007 Miyagi, ZEPP SENDAI – 640 Attendance
1. Gamma⭕, Genki Horiguchi, Magnitude Kishiwada (11:38 Referee Kinta Low Blow & Schoolboy w/ Fast Count) K-ness, Anthony W. Mori❌, Jorge Rivera
2. Open the Owarai Gate: Don Fujii (5:39 Low Blow using Referee Yagi) Hollywood Stalker Ichikawa
☆3rd defense for Stalker via 10 free defenses coupon
3. Super Shisa (6:33 Alejando Lock) Lupin Matsutani
~Summer Adventure Tag League~
4. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (15:04 Jumbo no Kachi!gatame) Shingo Takagi, Cyber Kong❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (15:59 Modified Crucifix ) Masaaki Mochizuki❌, Yasushi Kanda
6. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (19:38 Tozawajuku Hiden: Kiseki) CIMA❌, Dragon Kid

8/7/2007 Yamagata, Yamagata Synthesis Sports Center – 500 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada (13:05 Referee Kinta Assisted Schoolboy w/ Fast Count) Yasushi Kanda, Masaaki Mochizuki, Super Shisa❌
2. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (10:00 Cyber Bomb) m.c.KZ❌, Lupin Matsutani
3. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai, Yuki Ono (10:55 Pinfall during Bow & Arrow on Ono) Anthony W. Mori, Jorge Rivera, Hollywood Stalker Ichikawa❌
-Summer Adventure Tag League-
4. CIMA, Dragon Kid⭕ (12:25 CIMA Assisted Pinfall) K-ness❌, Don Fujii
5. Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (15:37 Premium Bridge) Gamma, Genki Horiguchi❌

8/9/2007 Tochigi, Koyama Tochigi Kennan Gymnasium – 850 Attendance
1. Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (10:40 Cyber Bomb) Lupin Matsutani❌, Jorge Rivera
2. Naoshi Sano (6:15 DDT) Yuki Ono
3. Eagle Pro Wrestling Offer Match: Kazunori Yoshida⭕, Hiroyuki Kondo (11:24 Kazu Latch) Hiroshi Mine, Toshihiro Sueyoshi❌
~Summer Adventure Tag League~
4. CIMA⭕, Dragon Kid (11:40 Schwein) Super Shisa, Shisa BOY❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (12:11 Speed Star) K-ness❌, Don Fujii
6. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (12:07 Tozawajuku Saishuu Ougi #2: Noshigami) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌
7. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕, Anthony W. Mori (14:17 Mugen) Gamma, Genki Horiguchi❌, Magnitude Kishiwada

8/10/2007 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. K-ness⭕, Don Fujii, Shisa BOY (10:43 Hikari no Wa) Anthony W. Mori, Super Shenlong❌, Jorge Rivera
2. Magnitude Kishiwada (9:00 Reverse Figure 4) Hollywood Stalker Ichikawa
-Summer Adventure Tag League-
3. Masaaki Mochizuki⭕, Yasushi Kanda (10:09 Twister) Lupin Matsutani❌, m.c.KZ
4. Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (15:48 Last Falconry) CIMA, Dragon Kid❌
5. Gamma, Genki Horiguchi⭕ (15:28 Blue Mist & Backslide from Hell) Naruki Doi, Masato Yoshino❌
6. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (16:27 Tozawajuku Saishuu Ougi #2: Noshigami) Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka

8/11/2007 Aichi, Nagoya Congress Center – 2400 Attendance
1. Magnitude Kishiwada⭕, Genki Horiguchi, Dr. Muscle (10:39 Diving Body Press) Kenichiro Arai, Lupin Matsutani❌, Jorge Rivera
2. 3 Way Match: APE Kimata (6:26 Failed Diving Kneedrop) Johnson Florida❌; Hollywood Stalker Ichikawa
-Summer Adventure Tag League-
3. K-ness, Don Fujii (8:45 Nice German) Super Shisa, Shisa BOY❌
4. Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (13:07 Premium Bridge) Yasushi Kanda❌, Masaaki Mochizuki
5. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (15:40 V9 Clutch) Shingo Takagi, Cyber Kong❌
6. Caballera contra Mascara: Dragon Kid, Anthony W. Mori⭕ (10:16 Elegant Magic) Gamma❌, Kinta Tomoaka
7. Open the Dream Gate: CIMA (27:31 Crossfire) Taku Iwasa
☆1st defense for CIMA

8/12/2007 Toyama, Toyama Techno Dome – 1000 Attendance
1. Yasushi Kanda⭕, Masaaki Mochizuki, Don Fujii (12:39 Ryu’s) K-ness, Anthony W. Mori❌, Jorge Rivera
2. Yoshiaki Yago (6:30 Satsujin Cobra Twist) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Magnitude Kishiwada (5:36 Diving Body Press) Yuki Ono
-Summer Adventure Tag League-
4. Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (8:43 Last Falconry) Super Shisa, Shisa BOY❌
5. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (13:23 Mugen) Lupin Matsutani, m.c.KZ❌
6. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (11:47 Kinta Accidental Protein Attack & Schoolboy) Gamma❌, Genki Horiguchi
7. CIMA, Dragon Kid⭕ (16:28 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi❌, Masato Yoshino

8/13/2007 Hyogo, SITE KOBE ~LIVE GATE 2007~ – 475 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Magnitude Kishiwada (10:57 Tarzan Heart) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. Anthony W. Mori⭕, Shachihoko Machine (3:54 From Mochizuki Twister) Masaaki Mochizuki, Hollywood Stalker Ichikawa❌
3. Open the Brave Gate: Yasushi Kanda (8:10 No Contest due to Genki Interference) Jorge Rivera
☆1st defense for Kanda
-Summer Adventure Tag League-
4. Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (13:28 Blood Fall) K-ness❌, Don Fujii
5. Lupin Matsutani⭕, m.c.KZ (9:34 Kinta Accidental Protein Attack & KZ Assisted Font Cradle) Gamma❌, Genki Horiguchi
6. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (15:04 World Liner) CIMA, Dragon Kid❌

8/18/2007 Hokkaido, Hakodate Gymnasium – 900 Attendance
1. Ryo Saito, Anthony W. Mori⭕ (9:26 Elegant Magic) Shingo Takagi, Super Shenlong❌
2. Cyber Kong (6:24 Pineapple Bomber) Hollywood Stalker Ichikawa
-Summer Adventure Tag League-
3. Super Shisa⭕, Shisa BOY (10:47 Kinta Accidental Protein Attack & Yoshitanic) Gamma❌, Genki Horiguchi
4. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (10:44 Bakatare Sliding Kick) m.c.KZ.❌, Lupin Matsutani
5. Yasushi Kanda⭕, Masaaki Mochizuki (9:58 Backslide) K-ness❌, Don Fujii
6. CIMA, Susumu Yokosuka⭕, Dragon Kid (17:57 Jumbo no Kachi!) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Yuki Ono❌

8/19/2007 Hokkaido, Zepp Sapporo – 850 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (12:13 Blood Fall) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
2. Yasushi Kanda (4:43 Failed Ina Bauer German Suplex) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Yuki Ono Rebirth 5 Match Series #1: Anthony W. Mori (6:55 Elegant Magic) Yuki Ono
-Summer Adventure Tag League-
4. Lupin Matsutani⭕. m.c.KZ (11:57 KZ Assisted Schoolboy) Super Shisa, Shisa BOY❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (17:59 Speed Star) Ryo Saito, Susumu Yokosuka❌
6. 3 Way 6 Man Tag: CIMA, Dragon Kid, Matt Sydal vs. Gamma, Genki Horiguchi, Magnitude Kishiwada vs. K-ness, Don Fujii, Masaaki Mochizuki
-Horiguchi (20:24 Backslide from Hell) Sydal
-Fujii (23:50 Kinta Accidental Protein Attack & Nice German) Gamma

8/21/2007 Hokkaido, Nemuro City Youth Center – 400 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: CIMA⭕, Dragon Kid (11:55 Schwein) Lupin Matsutani❌, m.c.KZ
2. 3 Way Match: Don Fujii (0:20 Stalker Failed Body Slam) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness
2b. K-ness (4:02 Faled Chair Attack) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Yuki Ono Rebirth 5 Match Series #2: Magnitude Kishiwada (5:49 Diving Body Press) Yuki Ono
4. Summer Adventure Tag League: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (8:58 Bakatare Sliding Kick) Super Shisa, Shisa BOY❌
6. Summer Adventure Tag League: Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (9:32 Kinta Accidental Protein Attack & Backslide) Gamma, Genki Horiguchi❌
7. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori, Matt Sydal⭕ (17:26 Shooting Sydal Press) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌, Shingo Takagi, Cyber Kong

8/22/2007 Hokkaido, Kushiro City International Exchange Center – 510 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (8:21 Cyber Bomb) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌
2. Ryo Saito (7:43 Reversed Figure 4) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (9:33 Cross Armbreaker) K-ness❌, Don Fujii
4. Summer Adventure Tag League: CIMA⭕, Dragon Kid (11:03 Kinta Accidental Protein Attack & Jorge Clutch) Gamma❌, Genki Horiguchi
5. Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori, Matt Sydal⭕ (12:29 Shooting Sydal Press) Naruki Doi❌, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada

8/23/2007 Hokkaido, Shin-Hidakacho Mitsuishi Sports Center – 750 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (14:00 Mugen) Super Shisa, Shisa BOY❌
2. Masaaki Mochizuki (0:06 Axe Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Masaaki Mochizuki (5:23 Reversed Figure 4) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Shingo Takagi (7:29 Blood Fall) Anthony W. Mori
4. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (10:41 Tozawajuku Hiden: Kokyuuyama) Lupin Matsutani, m.c.KZ❌
5. Summer Adventure Tag League: K-ness⭕, Don Fujii (11:38 Kinta Accidental Protein Attack & Schoolboy) Gamma❌, Genki Horiguchi
6. CIMA, Dragon Kid⭕, Matt Sydal (13:39 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi, Masato Yoshino❌, Magnitude Kishiwada

8/24/2007 Hokkaido, Asahikawa Taisei Citizens Center – 700 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (10:19 Kinta Accidental Protein Attack & Pumping Bomber) Gamma❌, Genki Horiguchi
2. Anthony W. Mori (5:20 Failed Space Rolling Elbow) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (8:53 Tozawajuku Hiden: Kokyuuyama) Super Shisa, Shisa BOY❌
4. Summer Adventure Tag League: K-ness, Don Fujii⭕ (9:32 Half Crab Hold) Lupin Matsutani❌, m.c.KZ
5. Yasushi Kanda⭕, Masaaki Mochizuki (9:11 Diving Elbow Drop) CIMA, Dragon Kid❌
6. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Matt Sydal⭕ (15:08 Shooting Sydal Press) Naruki Doi❌, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada

8/25/2007 Hokkaido, Eniwashimamatsu Gym – 500 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (11:19 Aoki Hikari Cutback) K-ness❌, Don Fujii
2. 3 Way Match: m.c.KZ (7:15 Failed Ina Bauer German Suplex) Hollywood Stalker Ichikawa❌; Shingo Takagi
3. Summer Adventure Tag League: Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (10:16 Diving Elbow Drop) Super Shisa, Shisa BOY❌
4. Summer Adventure Tag League: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (16:13 Hanshin Tiger Suplex Cutback) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
5. CIMA, Dragon Kid, Matt Sydal⭕ (16:52 Shooting Sydal Press) Genki Horiguchi, Gamma❌, Magnitude Kishiwada

8/26/2007 Hokkaido, Zepp Sapporo – 900 Attendance
1. Summer Adventure Tag League 1 Night Tournament: Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (16:42 Cyber Bomb) Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka
2. Summer Adventure Tag League 1 Night Tournament: Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (13:24 Sol Naciente) Taku Iwasa❌, Kenichiro Arai
3. Magnitude Kishiwada (8:47 Diving Body Press) m.c.KZ
4. Summer Adventure Tag League Lowest Rank Decision Match: Super Shisa⭕, Shisa BOY (10:58 Kinta Accidental Protein Attack & Yoshitanic) Genki Horiguchi, Gamma❌
5. Yasushi Kanda, K-ness, Don Fujii, Masaaki Mochizuki⭕ (20:16 Twister) CIMA, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌, Matt Sydal
6. Summer Adventure Tag League Finals: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (23:52 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, Cyber Kong❌

8/27/2007 Hokkaido, Nayoro City Sports Center – 350 Attendance
1. Ryo Saito, Dragon Kid⭕ (11:44 Ultra Hurricanrana) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
2. Don Fujii (5:50 Failed Chair Attack) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Yuki Ono Rebirth Series #3: Genki Horiguchi (7:21 Half Crab Hold) Yuki Ono
4. Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (11:55 Cyber Bomb) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌
5. CIMA, Susumu Yokosuka, Matt Sydal⭕ (16:09 Shooting Sydal Press) Naruki Doi, Masato Yoshino, Gamma❌

Comments Off on GATE OF ADVENTURE~Summer Adventure Tag League~
Close Menu