The Gate of Victory 2008

10/29/2008 Miyazaki, MRT Diamond Hall – 600 Attendance
1. Akira Tozawa⭕, Taku Iwasa, Kenichiro Arai (9:46 Tozawajuku Hiden: Ganki) Masaaki Mochizuki, K-ness, Shisa BOY❌
2. 3 Way Match: Don Fujii (5:03 Small Package Hold) Jackson Florida❌; Anthony W. Mori
3. Naoki Tanizaki⭕, BxB Hulk (12:43 Modern Times) Cyber Kong, Genki Horiguchi❌
4. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (13:55 Bakatare Sliding Kick) Susumu Yokosuka, Super Shenlong❌
5. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid, Ryo Saito (15:17 Blood Fall) YAMATO, Gamma, Yasushi Kanda❌

10/28/2008 Oita, Oita Event Hall – 1150 Attendance
1. Cyber Kong⭕, Gamma, Yasushi Kanda (11:06 Fire Thunder) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Shisa BOY❌
2. Taku Iwasa, Kenichiro Arai (9:13 DQ) Anthony W. Mori, Jackson Florida❌
3. Naruki Doi (10:35 Bakatare Sliding Kick) Akira Tozawa
4. Susumu Yokosuka⭕, K-ness (12:08 Mugen) YAMATO, Genki Horiguchi❌
5. Shingo Takagi⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (17:20 Top Rope Original Falconry) Masato Yoshino, BxB Hulk, Naoki Tanizaki❌

10/27/2008 Miyazaki, Nobeoka Citizens Gym – 1300 Attendance
1. Shingo Takagi⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (13:43 Pumping Bomber) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. 3 Way Match: K-ness (7:11 Failed Diving Knee Drop) Jackson Florida❌; Anthony W. Mori
3. YAMATO, Yasushi Kanda⭕ (10:28 Diving Elbow Drop) Naoki Tanizaki, Shisa BOY❌
4. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (11:03 HIMEI) Susumu Yokosuka, Super Shenlong❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (16:10 FTX) Genki Horiguchi❌, Gamma, Cyber Kong

10/26/2008 Saga, Modoromi Bunka Gym “Heartful” – 1200 Attendance
1. Akira Tozawa⭕, Taku Iwasa, Kenichiro Arai (12:09 German Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Super Shenlong❌
2. Ryo Saito⭕, Shingo Takagi (12:10 Dragon Suplex Hold) BxB Hulk, Shisa BOY❌
3. YAMATO⭕, Genki Horiguchi (14:43 Galleria) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
4. Open the Brave Gate Next Challenger Decision: Dragon Kid (13:38 Hikari no Wa Cutback) K-ness
5. Naruki Doi, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki⭕ (17:42 Implant) Gamma, Cyber Kong, Yasushi Kanda❌

10/25/2008 Fukuoka, Ukiha Ichiyoshi Athletic Center – 1050 Attendance
1. Gamma⭕, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda (12:49 Gamma Special) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. Naoki Tanizaki (6:50 Reverse Figure 4) Jackson Florida
3. YAMATO⭕, Cyber Kong (11:16 Mask Attack & Small Package Hold) Don Fujii, Shisa BOY❌
3b. YAMATO, Cyber Kong⭕ (1:40 Fire Thunder) Don Fujii, Shisa BOY❌
4. Masaaki Mochizuki, K-ness⭕ (12:05 Darkness Buster) Susumu Yokosuka, Dragon Kid❌
5. Naruki Doi⭕, BxB Hulk, Masato Yoshino (17:12 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, Ryo Saito, Anthony W. Mori❌

10/24/2008 Fukuoka, Kokurakita Gym – 1100 Attendance
1. Naoki Tanizaki⭕, Naruki Doi, Masato Yoshino (13:18 Implant) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Shisa BOY❌
2. 3 Way Match: K-ness⭕; Taku Iwasa⭕ (6:12 Failed Chair Attack) Jackson Florida
3. BxB Hulk (6:59 E.V.O.P.) Super Shenlong
4. 3 Way Tag Match: YAMATO, Cyber Kong⭕ (18:09 Fire Thunder) Shingo Takagi, Anthony W. Mori❌; Akira Tozawa, Kenichiro Arai
5. Susumu Yokosuka⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (16:12 Genkai) Gamma, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi❌

10/19/2008 Shizuoka, Act City Hamamatsu – 750 Attendance
1. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (12:39 Genkai) BxB Hulk, m.c.KZ❌
2. 3 Way Match: K-ness (11:01 Sasorigatame) Hollywood Stalker Ichikawa❌; Kenichiro Arai
3. Naruki Doi, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki⭕ (13:22 Implant) YAMATO, Cyber Kong, Cyber Kongcito❌
4. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (8:39 Nodowa Elbow) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
5. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid, Anthony W. Mori (16:24 MADE IN JAPAN) Yasushi Kanda, Gamma, Genki Horiguchi❌

10/18/2008 Hiroshima, Hiroshima Green Arena – 900 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki⭕ (11:36 Implant) Masaaki Mochizuki, K-ness, Shisa BOY❌
2. Kenichiro Arai (0:57 Cobra Twist) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Kenichiro Arai (0:37 Headbutt) Hollywood Stalker Ichikawa
2c. Kenichiro Arai (1:52 Harite) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Super Shenlong 50 Match Trial Series #4: BxB Hulk (6:43 E.V.O.) Super Shenlong
4. Cyber Kong⭕, Genki Horiguchi (12:19 Fire Thunder) Super Shisa❌, Don Fujii
5. Akira Tozawa, Taku Iwasa⭕ (14:32 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
6. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid, Ryo Saito (17:54 Pumping Bomber) Yasushi Kanda❌, YAMATO, Gamma

10/12/2008 Aichi, Nagoya Telepia Hall – 544 Attendance
1. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, K-ness⭕ (10:35 Aoki Hikari) Ryo Saito, Dragon Kid, PAC❌
2. Gamma (8:21 Blitzen) m.c.KZ
3. BxB Hulk (1:53 FTX) Cyber Kongcito
4. YAMATO, Cyber Kong (13:42 DQ for Ref Attack) Naruki Doi, Naoki Tanizaki
5. Shingo Takagi, Susumu Yokosuka (16:37 Pumping Bomber) Taku Iwasa, Akira Tozawa❌
6. Open the Brave Gate: Masato Yoshino (17:42 Lightning Spiral) Genki Horiguchi
☆Genki fails in his 3rd defense, Yoshino becomes the 10th Champion

10/11/2008 Nara, Nara City Center Gym – 1100 Attendance
1. Ryo Saito, PAC⭕ (12:11 Shooting Star Press) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
2. Fuuka (0:06 Middle Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Fuuka (2:01 Jumping High Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Don Fujii (8:13 Nodowa Elbow) Cyber Kongcito
4. K-ness⭕, Masaaki Mochizuki (10:52 Darkness Buster) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
5. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (13:20 Pumping Bomber) Naoki Tanizaki, m.c.KZ❌
6. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, BxB Hulk (16:16 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, Gamma, Genki Horiguchi❌

10/10/2008 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Magnitude Kishiwada, K-ness⭕ (10:51 Darkness Buster) Yasushi Kanda, Genki Horiguchi❌
2. Taku Iwasa, Shinobu⭕ (9:48 Ryu☆Sei) Super Shisa, Shisa BOY❌
3. Akira Tozawa Diet 7 Match Series Final: Akira Tozawa (8:14 HIMEI Cutback) Don Fujii
4. Ryo Saito⭕, Dragon Kid, Anthony W. Mori, PAC (15:37 Dragon Suplex Hold) BxB Hulk, Masato Yoshino, m.c.KZ❌, Naoki Tanizaki
5. Open the Dream Gate #1 Contender 4 Way Match: Naruki Doi vs. Susumu Yokosuka vs. Gamma vs. Masaaki Mochizuki
-Gamma (11:01 Schoolboy) Mochizuki
-Doi (14:59 From Black Hulk Chair Attack) Gamma
-Susumu (21:26 Jumbo no Kachi!gatame) Doi
6. Handicap Lumberjack Match: Shingo Takagi (28:55 MADE IN JAPAN) YAMATO❌, Cyber Kong

10/6/2008 Nagasaki, ncc&Studio – 500 Attendance
1. Yasushi Kanda⭕, Gamma, Genki Horiguchi (12:51 Ryu’s) Masaaki Mochizuki, K-ness, Shisa BOY❌
2. Super Shenlong 50 Match Trial Series #1: Naoki Tanizaki (8:58 Implant) Super Shenlong
3. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (12:00 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Don Fujii, Super Shisa❌
4. YAMATO, Cyber Kong⭕ (15:26 Fire Thunder) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
5. Shingo Takagi, Ryo Saito, Dragon Kid, PAC⭕ (16:32 Shooting Star Press) Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk, m.c.KZ❌

10/5/2008 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2350 Attendance
1. Ryo Saito, Dragon Kid, Shingo Takagi{W} (15:29 MADE IN JAPAN) BxB Hulk❌, Naoki Tanizaki, m.c.KZ
2. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (11:27 HIMEI) Super Shenlong, Super Shisa
3. K-ness⭕, Shisa BOY (11:16 Aoki Hikari) Susumu Yokosuka, PAC❌
4. Nagoya Elimination Match: Gamma, Cyber Kongcito, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi (4-3) Akira Tozawa, Taku Iwasa, Keni’chiro Arai, Takayuki Mori
-Iwasa (10:58 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Kongcito
-Horiguchi (17:57 Backslide from Hell) Iwasa
-Kanda (19:45 Small Package Hold) Araken
-Mori (20:08 Over the Top Rope) Kanda
-Gamma, Horiguchi (20:36 Over the Top Rope) Mori
-Tozawa (22:06 Tozawajuku Hiden: Ganki) Genki
-Gamma (23:07 Gamma Special) Tozawa
5. Open the Twin Gate: Cyber Kong, YAMATO⭕ (27:56 Galleria) Naruki Doi❌, Masato Yoshino
☆DoiYoshi fail in their 1st defense, YAMAKong become the 5th Champions

Comments Off on The Gate of Victory 2008

Truth Gate 2008

2/24/2008 Fukui, Fukui City Gym – 1300 Attendance
1. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕, Anthony W. Mori (12:16 Genkai) Keni;chiro Arai, Super Shisa, Shisa BOY❌
2. Open the Owarai Gate: Jackson Florida (7:02 Failed Space Rolling Elbow) Hollywood Stalker Ichikawa
☆3rd defense for Jackson via fan judgement
3. YAMATO, Jorge Rivera⭕ (9:25 Accidental Blue Box Attack & Asia) Masato Yoshino❌, Yasushi Kanda
4. m.c.KZ Mexico Excursion Trial Series #5: Naruki Doi (11:39 Bakatare Sliding Kick) m.c.KZ
5. CIMA⭕, Dragon Kid (11:39 Schwein) Genki Horiguchi❌, Gamma
6. Open the Triangle Gate: Shingo Takagi, BxB Hulk⭕, Cyber Kong (19:47 Top Rope E.V.O.) Masaaki Mochizuki, K-ness❌, Don Fujii
☆The Independent Trio fail in their 4th defense, NH become the 17th Champions

2/23/2008 Aichi, Nagoya Telepia Hall – 544 Attendance
1. Shingo Takagi, Cyber Kong, YAMATO⭕ (11:10 Galleria) Super Shisa, K-ness, Shisa BOY❌
2. Super Shenlong, Jorge Rivera⭕ (0:14 Jorge Special) Hollywood Stalker Ichikawa❌, Masaaki Mochizuki
2b. Super Shenlong⭕, Jorge Rivera (5:00 From Mochizuki Twister) Hollywood Stalker Ichikawa❌; Masaaki Mochizuki
3. m.c.KZ Trial Series #4: Don Fujii (9:40 Boston Crab) m.c.KZ
4. Kenichiro Arai (11:13 No Contest for Kanda Interference) BxB Hulk
5. Nagoya Elimination Match: Naruki Doi, Masato Yoshino, Gamma, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda (5-4) CIMA, Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Dragon Kid, Anthony W. Mori
-Horiguchi (21:01 Backslide from Hell) Saito
-Mori (21:22 Elegant Magic) Genki
-Yoshino (22:00 Lightning Spiral) Mori
-Kanda (23:10 German Suplex Hold) Yokosuka
-CIMA (24:11 Jorge Clutch) Yoshino
-Kid (25:23 Pinfall) Gamma
-Kanda (26:29 Low Blow0>Small Package) CIMA
-Kid (27:47 Ultra Hurricanrana) Doi
-Kanda (29:53 Ryu’s) Kid

2/17/2008 Kyoto, Kyoto KBS Hall – 900 Attendance
1. Naruki Doi, Magnitude Kishiwada, Gamma⭕ (11:35 Gamma Special) CIMA, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌
2. BxB Hulk, Shinobu (8:35 No Contest for Kanda Interference) K-ness, Jorge Rivera
3. m.c.KZ Mexico Excursion Trial #3: Susumu Yokosuka (13:01 Mexico Jidai) m.c.KZ
4. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (11:46 Tozawajuku Hiden: Gouwan) Yasushi Kanda❌, Genki Horiguchi
5. Shingo Takagi, YAMATO, Cyber Kong⭕ (16:41 Cyber Bomb) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Super Shisa❌
6. Open the Brave Gate: Masato Yoshino (21:58 Sol Naciente Kai) Ryo Saito
☆5th defense for Yoshino

2/16/2008 Gifu, Gifu Chamber of Commerce Event Hall – 920 Attendance
1. Naruki Doi, Yasushi Kanda⭕, Diablo (11:02 Small Package) YAMATO, BxB Hulk, Jorge Rivera❌
2. Open the Owarai Gate: 3 Way Match: Jackson Florida (7:29 Cane assisted Backslide) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness
☆2nd defense for Jackson via fan judgement
3. Cyber Kong (6:30 Pineapple Bomber) Super Shenlong
4. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (11:55 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Shingo Takagi, m.c.KZ❌
5. Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii (15:10 Ikkakugeri) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
6.CIMA, Ryo Saito⭕, Dragon Kid (16:01 Dragon Suplex Hold) Masato Yoshino, Genki Horiguchi❌, Gamma

2/15/2008 Hyogo, SITE KOBE ~LIVE GATE 2008~ – 403 Attendance
1. Yasushi Kanda⭕, Gamma, Genki Horiguchi (10:08 Diving Elbow Drop) Super Shisa, Super Shenlong, Shisa BOY❌
2. Open the Owarai Gate: Jackson Florida (4:41 Cane Assisted Backslide) Hollywood Stalker Ichikawa
☆1st defense for Jackson, via fan judgement
3. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕, K-ness, Jorge Rivera (13:50 Boston Crab) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Akira Tozawa, Yuki Ono❌
4. m.c.KZ Mexico Excursion Trial Series #2: Shingo Takagi (12:54 MADE IN JAPAN) m.c.KZ
5. Ryo Saito⭕, Anthony W. Mori (12:08 Dragon Suplex Hold) Naruki Doi, Masato Yoshino❌
6. CIMA⭕, Susumu Yokosuka, Dragon Kid (16:25 Schwein) BxB Hulk, YAMATO, Cyber Kong❌

2/11/2208 Chiba, Chiba Port Arena – 800 Attendance
1. Shingo Takagi, Cyber Kong, YAMATO⭕ (12:11 Death Valley Bomb) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Jorge Rivera❌
2. Shachihoko Machine (8:22 DQ for Mask Attack) Ryo Saito
3. Naruki Doi, Genki Horiguchi⭕ (11:32 Backslide from Bakatare) BxB Hulk, m.c.KZ❌
4. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (15:22 Tozawajuku Saishuu Ougi #2: Noshigami) Susumu Yokosuka, PAC❌
5. Masato Yoshino, Yasushi Kanda⭕, Gamma, Dr. Muscle (15:25 Diving Elbow Drop) CIMA, Anthony W. Mori❌, Ryo Saito, Dragon Kid

2/9/2008 Kanagawa, Sagamihara Synthesis Gym – 900 Attendance
1. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕, Dragon Kid (11:27 Mugen) Masato Yoshino, Gamma, Genki Horiguchi❌
2. K-ness⭕; Anthony W. Mori⭕ (6:22 Failed Diving Knee Drop) Jackson Florida
3. Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii (11:04 Ikkakugeri) Cyber Kong, Jorge Rivera❌
4. Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (13:26 Tozawajuku Hiden: Kokyuuyama) CIMA, PAC❌
5. Naruki Doi, Yasushi Kanda⭕, Magnitude Kishiwada (15:37 Small Package Hold from Hulk Accidental Blue Box Attack) ) Shingo Takagi, BxB Hulk, YAMATO❌

2/8/2008 Tokyo, Korakuen Hall – 2300 Attendance
1. Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori⭕, PAC (13:44 Elegant Magic) K-ness, Don Fujii, Jorge Rivera❌
2. Magnitude Kishiwada, Gamma⭕ (8:01 Gamma Special) Akira Tozawa, Yuki Ono❌
3. m.c.KZ Mexico Excursion 5 Match Series #1: Masaaki Mochizuki (9:32 Shin Saikyou High Kick) m.c.KZ
4. Yasushi Kanda, Genki Horiguchi⭕ (11:15 DQ) BxB Hulk❌, Shinobu
5. CIMA⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (17:57 Crossfire) Shingo Takagi, Cyber Kong❌, YAMATO
6. Open the Twin Gate Unified Tag Titles: Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (23:09 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami-Tsubasa) Naruki Doi❌, Masato Yoshino
☆DoiYoshi fail in their 3rd defense, AraIwa become the 2nd champions

2/3/2008 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2450 Attendance
1. Naruki Doi, Yasushi Kanda⭕, Genki Horiguchi, Dr. Muscle (12:53 Blue Box Attack & Small Package Hold) Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌, PAC
2. Jorge Rivera (2:14 Jorge Special) Akira Tozawa
2b. Jorge Rivera (0:38 Jorge Special) Akira Tozawa
2c. Jorge Rivera (0:17 Jorge Special) Akira Tozawa
3. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (10:14 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami Makuhiki) m.c.KZ❌, Lupin Matsutani
4. Shingo Takagi, BxB Hulk, Cyber Kong⭕ (14:16 Cyber Bomb) Masaaki Mochizuki, K-ness❌, Don Fujii
5. Open the Brave Gate: Masato Yoshino (21:23 Lightning Spiral) Dragon Kid
☆4th defense for Yoshino
6. Open the Dream Gate: CIMA (20:51 Crossfire) Gamma
☆4th defense for CIMA

2/2/2008 Fukuoka, Ukiha City Yoshii Athletic Center – 1220 Attendance
1. K-ness, Don Fujii, Jorge Rivera⭕ (12:11 Jorge Special) Ryo Saito, Susumu Yokosuka, PAC❌
2. Open the Owarai Gate 3 Way Match: Masaaki Mochizuki⭕, Jackson Florida⭕ (7:48 Count Out) Hollywood Stalker Ichikawa❌
☆Jackson becomes the 5th champion via fan judgement
3. BxB Hulk⭕, Cyber Kong (10:47 Backslide from Hell Cutback) Naruki Doi, Genki Horiguchi❌
4. Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (14:15 Tozawajuku Hiden: Kokyuuyama) Shingo Takagi, YAMATO❌
5. Masato Yoshino, Yasushi Kanda, Gamma⭕ (13:44 Gamma Special) CIMA, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌

Comments Off on Truth Gate 2008

GATE OF ADVENTURE~Summer Adventure Tag League~

  AraIwa RyoSuka DoiYoshi NH Kness&
Fujii
Mochi&
Kanda
CIMA&Kid MO’z Shisas Lupin the KZ Points
Taku Iwasa & Kenichiro Arai O X X O O O O O O 14
Ryo Saito & Susumu Yokosuka X X O O O O O O O 14
Naruki Doi & Masato Yoshino O O O O O X X O O 14
Shingo Takagi & Cyber Kong O X X O O O O O O 14
K-ness & Don Fujii X X X X X X O O O 6
Masaaki Mochizuki & Yasushi Kanda X X X X O O O O O 10
CIMA & Dragon Kid X X O X O X O O O 10
Gamma & Genki Horiguchi X X O X X X X X X 2
Super Shisa & Shisa BOY X X X X X X X O X 2
Lupin Matsutani & m.c.KZ X X X X X X X O O 4

 

8/5/2007 Miyagi, ZEPP SENDAI – 640 Attendance
1. Gamma⭕, Genki Horiguchi, Magnitude Kishiwada (11:38 Referee Kinta Low Blow & Schoolboy w/ Fast Count) K-ness, Anthony W. Mori❌, Jorge Rivera
2. Open the Owarai Gate: Don Fujii (5:39 Low Blow using Referee Yagi) Hollywood Stalker Ichikawa
☆3rd defense for Stalker via 10 free defenses coupon
3. Super Shisa (6:33 Alejando Lock) Lupin Matsutani
~Summer Adventure Tag League~
4. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (15:04 Jumbo no Kachi!gatame) Shingo Takagi, Cyber Kong❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (15:59 Modified Crucifix ) Masaaki Mochizuki❌, Yasushi Kanda
6. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (19:38 Tozawajuku Hiden: Kiseki) CIMA❌, Dragon Kid

8/7/2007 Yamagata, Yamagata Synthesis Sports Center – 500 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada (13:05 Referee Kinta Assisted Schoolboy w/ Fast Count) Yasushi Kanda, Masaaki Mochizuki, Super Shisa❌
2. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (10:00 Cyber Bomb) m.c.KZ❌, Lupin Matsutani
3. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai, Yuki Ono (10:55 Pinfall during Bow & Arrow on Ono) Anthony W. Mori, Jorge Rivera, Hollywood Stalker Ichikawa❌
-Summer Adventure Tag League-
4. CIMA, Dragon Kid⭕ (12:25 CIMA Assisted Pinfall) K-ness❌, Don Fujii
5. Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (15:37 Premium Bridge) Gamma, Genki Horiguchi❌

8/9/2007 Tochigi, Koyama Tochigi Kennan Gymnasium – 850 Attendance
1. Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (10:40 Cyber Bomb) Lupin Matsutani❌, Jorge Rivera
2. Naoshi Sano (6:15 DDT) Yuki Ono
3. Eagle Pro Wrestling Offer Match: Kazunori Yoshida⭕, Hiroyuki Kondo (11:24 Kazu Latch) Hiroshi Mine, Toshihiro Sueyoshi❌
~Summer Adventure Tag League~
4. CIMA⭕, Dragon Kid (11:40 Schwein) Super Shisa, Shisa BOY❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (12:11 Speed Star) K-ness❌, Don Fujii
6. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (12:07 Tozawajuku Saishuu Ougi #2: Noshigami) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌
7. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕, Anthony W. Mori (14:17 Mugen) Gamma, Genki Horiguchi❌, Magnitude Kishiwada

8/10/2007 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. K-ness⭕, Don Fujii, Shisa BOY (10:43 Hikari no Wa) Anthony W. Mori, Super Shenlong❌, Jorge Rivera
2. Magnitude Kishiwada (9:00 Reverse Figure 4) Hollywood Stalker Ichikawa
-Summer Adventure Tag League-
3. Masaaki Mochizuki⭕, Yasushi Kanda (10:09 Twister) Lupin Matsutani❌, m.c.KZ
4. Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (15:48 Last Falconry) CIMA, Dragon Kid❌
5. Gamma, Genki Horiguchi⭕ (15:28 Blue Mist & Backslide from Hell) Naruki Doi, Masato Yoshino❌
6. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (16:27 Tozawajuku Saishuu Ougi #2: Noshigami) Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka

8/11/2007 Aichi, Nagoya Congress Center – 2400 Attendance
1. Magnitude Kishiwada⭕, Genki Horiguchi, Dr. Muscle (10:39 Diving Body Press) Kenichiro Arai, Lupin Matsutani❌, Jorge Rivera
2. 3 Way Match: APE Kimata (6:26 Failed Diving Kneedrop) Johnson Florida❌; Hollywood Stalker Ichikawa
-Summer Adventure Tag League-
3. K-ness, Don Fujii (8:45 Nice German) Super Shisa, Shisa BOY❌
4. Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (13:07 Premium Bridge) Yasushi Kanda❌, Masaaki Mochizuki
5. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (15:40 V9 Clutch) Shingo Takagi, Cyber Kong❌
6. Caballera contra Mascara: Dragon Kid, Anthony W. Mori⭕ (10:16 Elegant Magic) Gamma❌, Kinta Tomoaka
7. Open the Dream Gate: CIMA (27:31 Crossfire) Taku Iwasa
☆1st defense for CIMA

8/12/2007 Toyama, Toyama Techno Dome – 1000 Attendance
1. Yasushi Kanda⭕, Masaaki Mochizuki, Don Fujii (12:39 Ryu’s) K-ness, Anthony W. Mori❌, Jorge Rivera
2. Yoshiaki Yago (6:30 Satsujin Cobra Twist) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Magnitude Kishiwada (5:36 Diving Body Press) Yuki Ono
-Summer Adventure Tag League-
4. Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (8:43 Last Falconry) Super Shisa, Shisa BOY❌
5. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (13:23 Mugen) Lupin Matsutani, m.c.KZ❌
6. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (11:47 Kinta Accidental Protein Attack & Schoolboy) Gamma❌, Genki Horiguchi
7. CIMA, Dragon Kid⭕ (16:28 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi❌, Masato Yoshino

8/13/2007 Hyogo, SITE KOBE ~LIVE GATE 2007~ – 475 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕, Magnitude Kishiwada (10:57 Tarzan Heart) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. Anthony W. Mori⭕, Shachihoko Machine (3:54 From Mochizuki Twister) Masaaki Mochizuki, Hollywood Stalker Ichikawa❌
3. Open the Brave Gate: Yasushi Kanda (8:10 No Contest due to Genki Interference) Jorge Rivera
☆1st defense for Kanda
-Summer Adventure Tag League-
4. Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (13:28 Blood Fall) K-ness❌, Don Fujii
5. Lupin Matsutani⭕, m.c.KZ (9:34 Kinta Accidental Protein Attack & KZ Assisted Font Cradle) Gamma❌, Genki Horiguchi
6. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (15:04 World Liner) CIMA, Dragon Kid❌

8/18/2007 Hokkaido, Hakodate Gymnasium – 900 Attendance
1. Ryo Saito, Anthony W. Mori⭕ (9:26 Elegant Magic) Shingo Takagi, Super Shenlong❌
2. Cyber Kong (6:24 Pineapple Bomber) Hollywood Stalker Ichikawa
-Summer Adventure Tag League-
3. Super Shisa⭕, Shisa BOY (10:47 Kinta Accidental Protein Attack & Yoshitanic) Gamma❌, Genki Horiguchi
4. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (10:44 Bakatare Sliding Kick) m.c.KZ.❌, Lupin Matsutani
5. Yasushi Kanda⭕, Masaaki Mochizuki (9:58 Backslide) K-ness❌, Don Fujii
6. CIMA, Susumu Yokosuka⭕, Dragon Kid (17:57 Jumbo no Kachi!) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Yuki Ono❌

8/19/2007 Hokkaido, Zepp Sapporo – 850 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (12:13 Blood Fall) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
2. Yasushi Kanda (4:43 Failed Ina Bauer German Suplex) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Yuki Ono Rebirth 5 Match Series #1: Anthony W. Mori (6:55 Elegant Magic) Yuki Ono
-Summer Adventure Tag League-
4. Lupin Matsutani⭕. m.c.KZ (11:57 KZ Assisted Schoolboy) Super Shisa, Shisa BOY❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (17:59 Speed Star) Ryo Saito, Susumu Yokosuka❌
6. 3 Way 6 Man Tag: CIMA, Dragon Kid, Matt Sydal vs. Gamma, Genki Horiguchi, Magnitude Kishiwada vs. K-ness, Don Fujii, Masaaki Mochizuki
-Horiguchi (20:24 Backslide from Hell) Sydal
-Fujii (23:50 Kinta Accidental Protein Attack & Nice German) Gamma

8/21/2007 Hokkaido, Nemuro City Youth Center – 400 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: CIMA⭕, Dragon Kid (11:55 Schwein) Lupin Matsutani❌, m.c.KZ
2. 3 Way Match: Don Fujii (0:20 Stalker Failed Body Slam) Hollywood Stalker Ichikawa❌; K-ness
2b. K-ness (4:02 Faled Chair Attack) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Yuki Ono Rebirth 5 Match Series #2: Magnitude Kishiwada (5:49 Diving Body Press) Yuki Ono
4. Summer Adventure Tag League: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (8:58 Bakatare Sliding Kick) Super Shisa, Shisa BOY❌
6. Summer Adventure Tag League: Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (9:32 Kinta Accidental Protein Attack & Backslide) Gamma, Genki Horiguchi❌
7. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori, Matt Sydal⭕ (17:26 Shooting Sydal Press) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌, Shingo Takagi, Cyber Kong

8/22/2007 Hokkaido, Kushiro City International Exchange Center – 510 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (8:21 Cyber Bomb) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌
2. Ryo Saito (7:43 Reversed Figure 4) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (9:33 Cross Armbreaker) K-ness❌, Don Fujii
4. Summer Adventure Tag League: CIMA⭕, Dragon Kid (11:03 Kinta Accidental Protein Attack & Jorge Clutch) Gamma❌, Genki Horiguchi
5. Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori, Matt Sydal⭕ (12:29 Shooting Sydal Press) Naruki Doi❌, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada

8/23/2007 Hokkaido, Shin-Hidakacho Mitsuishi Sports Center – 750 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (14:00 Mugen) Super Shisa, Shisa BOY❌
2. Masaaki Mochizuki (0:06 Axe Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Masaaki Mochizuki (5:23 Reversed Figure 4) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Shingo Takagi (7:29 Blood Fall) Anthony W. Mori
4. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (10:41 Tozawajuku Hiden: Kokyuuyama) Lupin Matsutani, m.c.KZ❌
5. Summer Adventure Tag League: K-ness⭕, Don Fujii (11:38 Kinta Accidental Protein Attack & Schoolboy) Gamma❌, Genki Horiguchi
6. CIMA, Dragon Kid⭕, Matt Sydal (13:39 Ultra Hurricanrana) Naruki Doi, Masato Yoshino❌, Magnitude Kishiwada

8/24/2007 Hokkaido, Asahikawa Taisei Citizens Center – 700 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Shingo Takagi⭕, Cyber Kong (10:19 Kinta Accidental Protein Attack & Pumping Bomber) Gamma❌, Genki Horiguchi
2. Anthony W. Mori (5:20 Failed Space Rolling Elbow) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Summer Adventure Tag League: Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (8:53 Tozawajuku Hiden: Kokyuuyama) Super Shisa, Shisa BOY❌
4. Summer Adventure Tag League: K-ness, Don Fujii⭕ (9:32 Half Crab Hold) Lupin Matsutani❌, m.c.KZ
5. Yasushi Kanda⭕, Masaaki Mochizuki (9:11 Diving Elbow Drop) CIMA, Dragon Kid❌
6. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Matt Sydal⭕ (15:08 Shooting Sydal Press) Naruki Doi❌, Masato Yoshino, Magnitude Kishiwada

8/25/2007 Hokkaido, Eniwashimamatsu Gym – 500 Attendance
1. Summer Adventure Tag League: Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (11:19 Aoki Hikari Cutback) K-ness❌, Don Fujii
2. 3 Way Match: m.c.KZ (7:15 Failed Ina Bauer German Suplex) Hollywood Stalker Ichikawa❌; Shingo Takagi
3. Summer Adventure Tag League: Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda⭕ (10:16 Diving Elbow Drop) Super Shisa, Shisa BOY❌
4. Summer Adventure Tag League: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (16:13 Hanshin Tiger Suplex Cutback) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
5. CIMA, Dragon Kid, Matt Sydal⭕ (16:52 Shooting Sydal Press) Genki Horiguchi, Gamma❌, Magnitude Kishiwada

8/26/2007 Hokkaido, Zepp Sapporo – 900 Attendance
1. Summer Adventure Tag League 1 Night Tournament: Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (16:42 Cyber Bomb) Ryo Saito❌, Susumu Yokosuka
2. Summer Adventure Tag League 1 Night Tournament: Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (13:24 Sol Naciente) Taku Iwasa❌, Kenichiro Arai
3. Magnitude Kishiwada (8:47 Diving Body Press) m.c.KZ
4. Summer Adventure Tag League Lowest Rank Decision Match: Super Shisa⭕, Shisa BOY (10:58 Kinta Accidental Protein Attack & Yoshitanic) Genki Horiguchi, Gamma❌
5. Yasushi Kanda, K-ness, Don Fujii, Masaaki Mochizuki⭕ (20:16 Twister) CIMA, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌, Matt Sydal
6. Summer Adventure Tag League Finals: Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (23:52 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, Cyber Kong❌

8/27/2007 Hokkaido, Nayoro City Sports Center – 350 Attendance
1. Ryo Saito, Dragon Kid⭕ (11:44 Ultra Hurricanrana) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
2. Don Fujii (5:50 Failed Chair Attack) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Yuki Ono Rebirth Series #3: Genki Horiguchi (7:21 Half Crab Hold) Yuki Ono
4. Shingo Takagi, Cyber Kong⭕ (11:55 Cyber Bomb) Masaaki Mochizuki, Yasushi Kanda❌
5. CIMA, Susumu Yokosuka, Matt Sydal⭕ (16:09 Shooting Sydal Press) Naruki Doi, Masato Yoshino, Gamma❌

Comments Off on GATE OF ADVENTURE~Summer Adventure Tag League~

Special Events 2008

11/3/2008 Aichi, Hisaya Park Special Ring ~Wandaho! Tokai TV Fan Great Appreciation DRAGON GATE SPECIAL MATCH~ – Attendance Unpublished
1. Shachihoko Machine (8:09 Moonsault Press) Hollywood Stalker Ichikawa
2. Naruki Doi⭕, BxB Hulk, Naoki Tanizaki (17:32 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, Ryo Saito, Anthony W. Mori❌
3. Cyber Kong (Fire Thunder) Akira Tozawa
4. Susumu Yokosuka⭕, Dragon Kid (Mugen) Genki Horiguchi❌, Gamma

11/2/2008 Aichi, Hisaya Park Special Ring ~Wandaho! Tokai TV Fan Great Appreciation DRAGON GATE SPECIAL MATCH~ – Attendance Unpublished
1. 3 Way Match: Naoki Tanizaki⭕; Shachihoko Machine (7:53 Shachihoko Moonsault Press->2 Person Fall) Hollywood Stalker Ichikawa
2. YAMATO⭕, Genki Horiguchi (14:09 Galleria) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
3. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (14:45 Pumping Bomber) Super Shisa, Super Shenlong❌
4. Susumu Yokosuka⭕, Ryo Saito, Anthony W. Mori (18:15 Genkai) Cyber Kong, Cyber Kongcito❌, Gamma

11/1/2008 Aichi, Hisaya Park Special Ring ~Wandaho! Tokai TV Fan Great Appreciation DRAGON GATE SPECIAL MATCH~ – Attendance Unpublished
1. Cyber Kong (5:36 Fire Thunder) Shachihoko Machine
2. Naruki Doi⭕, BxB Hulk (15:12 Bakatare Sliding Kick) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
3. Naoki Tanizaki⭕, Super Shisa (10:36 Implant) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
4. Shingo Takagi⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (16:08 Pumping Bomber) YAMATO, Yasushi Kanda❌, Gamma

10/13/2008 Shizuoka, Atami Shinsui Park Moon Terrace Special Ring ~Revival! Atami is OK! Charity Pro Wrestling Dragon Gate Special Match~ – 1200 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Naoki Tanizaki (10:51 Bakatare Sliding Kick) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
2. Masaaki Mochizuki (6:55 Failed Diving Knee Jibaku) Jackson Florida
3. K-ness⭕, Don Fujii (10:47 Aoki Hikari) Susumu Yokosuka, PAC❌
4. Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (13:23 FTX) YAMATO, Cyber Kongcito❌
5. Shingo Takagi{W|}, Ryo Saito, Dragon Kid (14:54 MADE IN JAPAN) Gamma, Cyber Kong, Genki Horiguchi❌

10/4/2008 Hyogo, Kobe Airport West Terminal Special Ring ~~Save the Children 2008 Kobe Airport Charity Pro Wrestling~ – 700 Attendance
1. Gamma⭕, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi (8:54 Gamma Special) Super Shisa, Shisa BOY, Super Shenlong❌
2. Don Fujii (0:06 Elbow Drop) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Don Fujii (7:13 HIMEI) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Akira Tozawa (7:27 Tozawajuku Hiden: Ganki) m.c.KZ
4. YAMATO, Cyber Kong⭕ (12:36 Fire Thunder) Ryo Saito, Anthony W. Mori❌
5. -14 Person Survival Gate Battle Royal-
Order of Elimination: Super Shisa, Shisa BOY, Super Shenlong, Yasushi Kanda, m.c.KZ, Gamma, Ryo Saito, Anthony W. Mori, Hollywood Stalker Ichikawa, YAMATO, Don Fujii, Cyber Kong
-Akira Tozawa (10:10 German Suplex Hold) Genki Horiguchi
6. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, BxB Hulk (17:18 Bakatare Sliding Kick) Susumu Yokosuka, Dragon Kid, PAC❌

9/21/2008 Mie, Messe Wing Mie ~Don Fujii Combat Sports 20th Anniversary – Don Fujii Basho~ – 2020 Attendance
~Don Fujii Sumo 3 Match~
-Don Fujii def. Akira Tozawa
-Don Fujii def. Hollywood Stalker Ichikawa
-Akebono def. Don Fujii
1. Shingo Takagi⭕, Susumu Yokosuka, Ryo Saito, PAC (14:34 MADE IN JAPAN) Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk, Naoki Tanizaki❌
2. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (8:49 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Shisa BOY❌, Super Shisa
3. Masaaki Mochizuki, SUSUMU (12:49 DQ from Cyber Kongcito Interference) Yasushi Kanda, YAMATO
4. Don Fujii⭕, Dragon Kid, Akebono (11:52 Nice German) Gamma, Cyber Kong, Genki Horiguchi❌
5. Survival Gate Battle Royal
Order of Elimination: Genki Horiguchi, Kenichiro Arai, PAC, BxB Hulk, Akebono, Masaaki Mochizuki, Masato Yoshino, Dragon Kid, K-ness, Naruki Doi & Ryo Saito, Gamma, SUSUMU, Taku Iwasa, Anthony W. Mori, Hollywood Stalker Ichikawa, Naoki Tanizaki & Cyber Kongcito, Cyber Kong, Susumu Yokosuka, Shingo Takagi, YAMATO
-Akira Tozawa (20:33 Tozawajuku Hiden: Ganki) Yasushi Kanda

9/15/2008 DRAGON GATE Special Match in Ichinomiya Keirin – Attendance Unpublished
1. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (10:37 Bakatare Sliding Kick) Super Shisa, Anthony W. Mori❌
2. BxB Hulk, Super Shenlong, Keirin Man⭕ (12:42 La Magistral Keirin) Akira Tozawa, Kenichiro Arai, Kouji Shishido❌

9/8/2008 Hawaii, Waikiki Shell Amphitheatre ~Monday Aloha Night~ – 898 Attendance
1. Susumu Yokosuka⭕, Ryo Saito, Anthony W. Mori (13:39 Genkai) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. K-ness (7:44 Darkness Buster) m.c.KZ
3. Cyber Kong⭕, YAMATO, Cyber Kongcito (8:43 Cyber Bomb) Super Shisa, Shisa BOY, Super Shenlong❌
4. Open the Brave Gate: Genki Horiguchi (8:38 Rope Assisted Pinfall) Naoki Tanizaki
☆2nd defense for Horiguchi
5. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (12:25 La Magistral) Gamma, Yasushi Kanda❌
6. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, BxB Hulk (21:56 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, Dragon Kid, PAC❌

9/5/2008 California, Bell Gardens John Anson Ford Park ~Dragon Gate Friday LA Extreme Night~ – 1080 Attendance
1. El Generico (9:02 Vertical Drop Brainbuster) Genki Horiguchi
2. Hollywood Stalker Ichikawa Bosou 10 Match Series Extreme Comedy Match: Necro Butcher (0:18 Face Punch) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Necro Butcher (6:23 Tiger Driver) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Dragon Kid⭕, Kendo (11:15 Ultra Hurricanrana) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
4. SHINGO (13:12 MADE IN JAPAN) PAC
5. Open the Twin Gate: Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (14:29 Premium Bridge) Nick & Matt Jackson❌
☆3rd defense for RyoSuka
6. Open the Triangle Gate: YAMATO, Yasushi Kanda, Gamma⭕ (18:35 Nadreshiki Tombstone Piledriver) Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk❌
☆2nd defense for RH

8/30/2008 Munakata Triada Parking Lot Special Ring ~Munakata Triada Festival  SpecialEvent~ – 1300 Attendance
1. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Super Shisa⭕ (10:19 Yoshitanic) Naruki Doi, Masato Yoshino, m.c.KZ❌
2. 3 Way Match: Ryo Saito (10:45 Figure 4 Leglock) Jackson Florida❌; K-ness
3. YAMATO⭕, Genki Horiguchi (10:20 Galleria) Akira Tozawa❌, Shinobu
4. BxB Hulk⭕, Naoki Tanizaki (12:44 Modified Small Package Hold) Taku Iwasa❌, Kenichiro Arai
5. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid, Anthony W. Mori (13:45 Pumping Bomber) Yasushi Kanda❌, Cyber Kong, Gamma

8/13/2008 Hyogo, Kobe Suma Beach Special Ring ~DRAGON GATE Special Event in Suma Beach~ – Attendance Unpublished
1. Cyber Kong⭕, Gamma (10:13 Cyber Bomb) Akira Tozawa❌, Keni’chiro Arai
2. Ryo Saito (8:18 Count Out after Jackson was thrown from a Boat) Jackson Florida
3. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, BxB Hulk (16:25 Bakatare Sliding Kick) Ryo Saito, Dragon Kid, Anthony W. Mori❌

8/11/2008 Tokyo, Tokyo City Horse Racing Track Special Ring ~TCK Dragon Gate Festival~ – Attendance Unpublished
1. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (4:46 HIMEI) Keni’chiro Arai, Hollywood Stalker Ichikawa❌
2. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Dragon Kid⭕ (10:59 Gekiatsu!!) Naruki Doi, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki❌

8/3/2008 Mie, Yokkaichi Australia Kinen Hall ~Dragon Gate Yokkaichi Festival 2008~ – 900 Attendance
1. Dragon Kid, Anthony W. Mori⭕ (12:19 Elegant Magic) m.c.KZ❌, Naoki Tanizaki
2. Shachihoko Machine (9:59 Moonsault Press & SHACHIHOKO) Jackson Florida
3. YAMATO (12:38 CBV) Super Shisa
4. Shingo Takagi (10:53 Pumping Bomber) Super Shenlong
5. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, BxB Hulk (13:52 Bakatare Sliding Kick) Gamma, Yasushi Kanda❌, Genki Horiguchi

8/2/2008 Wakayama, Wakayama Keirin ~Dragon Gate Special Match in Wakayama Keirin~ – Attendance Unpublished
1. Taku Iwasa⭕, Keni’chiro Arai (12:16 Crucifix Hold) Super Shisa❌, Anthony W. Mori
2. Magnitude Kishiwada (5:15 Diving Body Press) Jackson Florida
3. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (9:04 FTX) YAMATO, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi❌

7/20/2008 TV West Japan Special Ring Seaside Fair TNC Fan Appreciation – Attendance Unpublished
1. Naoki Tanizaki (4:50 Hurricanrana Cutback) Akira Tozawa
2. Susumu Yokosuka⭕, Anthony W. Mori (12:02 Mugen) Super Shisa, Shisa BOY❌
3. Taku Iwasa⭕, Keni’chiro Arai (13:31 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) BxB Hulk, m.c.KZ❌
4. Ryo Saito, Dragon Kid, PAC⭕ (10:24 Shooting Star Press) Shingo Takagi, Cyber Kong, Genki Horiguchi❌

7/19/2008 TV West Japan Special Ring Seaside Fair TNC Fan Appreciation – Attendance Unpublished
1. Cyber Kong (7:11 Cyber Bomb) m.c.KZ
2. Keni’chiro Arai, El Generico⭕ (12:51 Vertical Drop Brainbuster) Ryo Saito, PAC❌
3. TV West Japan 50th Anniversary Battle Royal
Order of Elimination: Anthony W. Mori, Yasushi Kanda, Taku Iwasa, Super Shisa, Shingo Takagi, Naoki Tanizaki, Susumu Yokosuka, Naruki Doi, YAMATO
-Masato Yoshino (12:28 Sol Naciente) Akira Tozawa

5/18/2008 Aichi, Nagoya Housing Center~ Toyota Hall Dragon Gate Special Match~ – Attendance Unannounced
1. YAMATO⭕, Yasushi Kanda (14:25 Galleria) Super Shisa, Super Shenlong❌
2. Jackson Florida (11:18 Backslide) Hollywood Stalker Ichikawa
3. K-ness, Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (17:33 Half Crab) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Akira Tozawa❌

5/18/2008 Okayama, Tamano Uno Port Special Ring ~Tamano Uno Port Festival Dragon Gate Special Match~ – 1000 Attendance
1. Masato Yoshino⭕, BxB Hulk (12:35 Elegant Magic Cutback) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori
2. Shachihoko Machine (17:15 Moonsault Press) Jackson Florida
3. Cyber Kong (7:11 Muffler Hold) Yuki Ono
4. Naruki Doi, Naoki Tanizaki⭕ (10:13 Implant) Nick Jackson❌, Matt Jackson
5. Ryo Saito, Dragon Kid, PAC⭕ (15:18 360 Shooting Star Press) Shingo Takagi, Gamma, Genki Horiguchi❌

5/11/2008 Wakayama Bicycle Race Track ~ DG Special Match in Wakayama Keirin~ – Attendance Unannounced
1. K-ness (5:33 Reverse Figure Four) Hollywood Stalker Ichikawa
2. Ryo Saito (7:06 Dragon Suplex Hold) Akira Tozawa
3. Taku Iwasa, Keni’chiro Arai⭕ (11:32 Kokyuuyama) Super Shisa, Shisa BOY❌

4/5/2008 Tokyo, Korakuen Hall ~DDG Returns~ – 2000 Attendance
0. Super Shenlong, Shisa BOY (8:56 Moonsault Press) Daisuke Sasaki, Yukihiro Abe❌
1. Michael Nakazawa⭕, Tomomitsu Matsunaga (8:42 Never Say Michael Never Again) Akira Tozawa❌, Kikutaro
2. Hollywood Stalker Ichikawa w/CIMA (19:35 Both Seconds Towel Throw->Double TKO) Gorgeous Matsuno w/Sanshiro Takagi
3. KUDO⭕, Yasu Urano (15:22 Jacknife Hold) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
4. New York Death Match: Masaaki Mochizuki (5:52 Deep Kiss) Danshoku Dieno
5. Triple Threat Tag Match: Don Fujii⭕, MIKAMI (13:02 Nice German) Ryo Jaito, Poison Sawada JULIE❌; Keni’chiro Arai, Tanomusaku Toba
6. Shingo Takagi, BxB Hulk, Cyber Kong⭕ (20:37 Pineapple Bomber) HARASHIMA, Kota Ibushi, Antonio Honda❌

1/13/2008 Hyogo, SITE KOBE Kobe Genki Osada Week DRAGON GATE Special Match – No Attendance Available
1. Kenichiro Arai (11:12 Bamiyan Stamp) Hollywood Stalker Ichikawa
2. BxB Hulk, Cyber Kong⭕ (12:43 Cyber Bomb) Super Shisa, Super Shenlong❌

Comments Off on Special Events 2008

Storm Gate 2008

10/13/2008 Shizuoka, Atami Shinsui Kouen Moon Terrace Special Ring ~Revival! Atami is OK! Charity Pro Wrestling~ – 1200 Attendance
1. Naruki Doi⭕, Naoki Tanizaki (10:51 Bakatare Sliding Kick) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
2. Masaaki Mochizuki (6:55 Failed Diving Knee Drop) Jackson Florida
3. K-ness⭕, Don Fujii (10:47 Aoki Hikari) Susumu Yokosuka, PAC❌
4. Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (13:23 FTX) YAMATO, Cyber Kongcito❌
5. Shingo Takagi⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (14:54 MADE IN JAPAN) Gamma, Cyber Kong, Genki Horiguchi❌

9/30/2008 Ishikawa, Nanao-shi Synthesis Gym – 700 Attendance
1. YAMATO⭕, Genki Horiguchi, Gamma (13:05 Modified Small Package Hold) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. Don Fujii (0:06 Elbow Drop) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Don Fujii (6:34 HIMEI) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Masaaki Mochizuki (17:01 Running Twister II) m.c.KZ
4. Cyber Kong⭕, Yasushi Kanda (12:08 Fire Thunder) Susumu Yokosuka, PAC❌
5. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, BxB Hulk, Naoki Tanizaki (16:10 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, Dragon Kid, Ryo Saito, Anthony W. Mori❌

9/28/2008 Fukui, Sun Dome Fukui ~MEMORIAL GATE 2008~ – 2500 Attendance
1. Ryo Saito, Anthony W. Mori, PAC⭕ (11:52 360 Shooting Star Press) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. Open the Owarai Gate 4 Way Match: K-ness (9:46 Crab Hold) Jackson Florida; Hollywood Stalker Ichikawa❌; Shachihoko Machine
☆2nd defense for Jackson through fan support
3. Naoki Tanizaki (5:36 Casanova) Cyber Kongcito
4. Susumu Yokosuka❌, Dragon Kid (14:30 Mugen) BxB Hulk, m.c.KZ❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (15:05 Lightning Spiral) Cyber Kong, Genki Horiguchi❌
6. Open the Triangle Gate: Masaaki Mochizuki⭕, Don Fujii, Magnitude Kishiwada (17:45 Shin Saikyou High Kick) YAMATO, Yasushi Kanda❌, Gamma
☆RH fail in their 3rd defense, the Zetsurin Trio become the 21st Champions
7. Open the Dream Gate: Shingo Takagi (19:50 Pumping Bomber) TAKA Michinoku
☆2nd defense for Shingo

9/27/2008 Aichi, Tsushima-shi Gym – 680 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (14:00 FTX) Anthony W. Mori, Susumu Yokosuka, PAC❌
2. 3 Way Match: Kenichiro Arai⭕, Naoki Tanizaki⭕ (9:00 Failed Diving Knee Drop) Jackson Florida
3. Cyber Kong⭕, Yasushi Kanda (11:26 Fire Thunder) Don Fujii, Shisa BOY❌
4. Masaaki Mochizuki⭕, K-ness (9:57 Running Twister II) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
5. Ryo Saito, Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (14:55 MADE IN JAPAN) YAMATO, Gamma, Genki Horiguchi❌

9/26/2008 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2 – 2000 Attendance
1. Dragon Kid, Anthony W. Mori, PAC⭕ (13:06 Henkei Small Package Hold) Taku Iwasa, Kenichiro Arai, Shisa BOY❌
2. Akira Tozawa Diet 7 Match Series #6: Akira Tozawa (9:14 No Contest after RH Interference) BxB Hulk
3. Shingo Takagi (16:48 Top Rope Original Falconry) Don Fujii
4. Cyber Kong⭕, Cyber Kongcito (9:59 Fire Thunder) Naoki Tanizaki, m.c.KZ❌
5. Gamma, Yasushi Kanda, YAMATO⭕, Genki Horiguchi (11:56 Galleria) Masaaki Mochizuki, Magnitude Kishiwada, K-ness, Super Shisa❌
6. Open the Twin Gate: Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (26:24 Sol Naciente Kai) Ryo Saito, Susumu Yokosuka❌
☆RyoSuka fail in their 4th defense, DoiYoshi become the 4th Champions

9/20/2008 Kyoto, KBS Hall – 900 Attendance
0. No People Match: Don Fujii (28:32 Ground Cobra Twist) YAMATO
1. Susumu Yokosuka⭕, Dragon Kid, Anthony W. Mori (15:17 Yokosuka Sliding Kick) Naruki Doi, m.c.KZ❌, SUSUMU
2. Genki Horiguchi (7:21 Backslide from Hell) Kenichiro Arai
3. Akira Tozawa Diet 7 Match Series: Akira Tozawa (20:00 Draw) Masaaki Mochizuki
4. Yasushi Kanda, Gamma, Cyber Kongcito⭕ (13:52 From Kanda Ryu’s) Masato Yoshino, Naoki Tanizaki❌, BxB Hulk
5. Cyber Kong⭕, YAMATO (15:25 Cyber Bomb) Taku Iwasa, Shinobu❌
6. Magnitude Kishiwada, Don Fujii, TAKA Michinoku⭕ (16:15 Just Facelock) Shingo Takagi, Ryo Saito, PAC❌

9/16/2008 Tochigi, Tochigi-ken Synthesis Center
1. Naruki Doi, BxB Hulk⭕ (13:06 Henkei Small Package) Ryo Saito, PAC❌
2. 3 Way Match: K-ness (7:28 Crab Hold) Hollywood Stalker Ichikawa❌; Naoshi Sano
3. Yasushi Kanda⭕, Cyber Kong (12:48 Small Package Hold from Cyber Kongcito Interference & Low Blow) Taku Iwasa, El Generico❌
4. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (12:23 Nodowa Elbow) Masato Yoshino, Naoki Tanizaki❌
5. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid, Susumu Yokosuka (16:15 MADE IN JAPAN) YAMATO, Gamma, Genki Horiguchi❌

9/15/2008 Chiba, Chiba Port Arena – 780 Attendance
1. Don Fujii, Magnitude Kishiwada⭕ (12:21 Dragon Suplex Hold) Susumu Yokosuka, PAC❌
2. 3 Way Match: Naoki Tanizaki⭕, Ryo Saito⭕ (7:58 Faint KO) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Masaaki Mochizuki, K-ness (11:55 DQ for Cyber Kongcito Interference) YAMATO, Cyber Kong
4. Shingo Takagi, Dragon Kid⭕ (15:11 Ultra Hurricanrana) Taku Iwasa, El Generico❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (14:27 FTX) Yasushi Kanda, Genki Horiguchi❌, Gamma

9/14/2008 Saitama, Koshigaya Katsura Studio – Attendance Unavailable
1. Naruki Doi⭕, BxB Hulk (11:52 V9 Clutch) Taku Iwasa❌, Kenichiro Arai
2. Don Fujii (7:24 HIMEI) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Gamma⭕, Genki Horiguchi (14:07 Gamma Special) Masato Yoshino, Naoki Tanizaki❌
4. Ryo Saito, PAC⭕ (11:55 Shooting Star Press) Masaaki Mochizuki, K-ness❌
5. Shingo Takagi⭕, Susumu Yokosuka, Dragon Kid (17:23 Pumping Bomber) YAMATO, Cyber Kong, Yasushi Kanda❌

9/12/2008 Gunma, Green Dome Maebashi – 600 Attendance
1. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, Dragon Kid⭕ (12:19 Pinfall) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, K-ness❌
2. 3 Way Match: Naoki Tanizaki (5:41 Failed Diving Knee Drop & Failed Flying Cross Chop Simultaneous Pin) Jackson Florida❌; Hollywood Stalker Ichikawa❌
3. YAMATO⭕, Genki Horiguchi (10:19 Cyber Kongcito Interference & Low Blow -> Schoolboy) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
4. Shingo Takagi, PAC⭕ (12:42 Phoenix Splash) Akira Tozawa❌, El Generico
5. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (15:35 FTX) Gamma, Cyber Kong, Yasushi Kanda❌

9/11/2008 Tokyo, Korakuen Hall – 2300 Attendance
1. Gamma, Yasushi Kanda⭕, Genki Horiguchi (12:09 Cyber Kongcito Interference & Chain Lariat) Shinobu, Kenichiro Arai❌, El Generico
2. Akira Tozawa Diet 7 Match Series #4: Taku Iwasa (12:21 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Akira Tozawa
3. Cyber Kong⭕, Cyber Kongcito (14:00 F☆k You Elbow Drop) BxB Hulk, Naoki Tanizaki❌
4. Don Fujii (2:00 No Contest) YAMATO
4b. YAMATO (6:01 Pinfall) Don Fujii
5. Ryo Saito, Susumu Yokosuka, PAC⭕ (21:17 360 Shooting Star Press) Naruki Doi, Masato Yoshino, m.c.KZ❌
6. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (16:15 Last Falconry) Masaaki Mochizuki❌, TAKA Michinoku

8/31/2008 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2450 Attendance
1. YAMATO⭕, Yasushi Kanda, Gamma (13:14 Galleria) Ryo Saito, Dragon Kid, Anthony W. Mori
2. Kyushu Pro Wrestling Offer: Mentai☆Kid (10:48 Mentai Clutch) Aso-san
3. Akira Tozawa Diet 7 Match Series #3: Akira Tozawa (10:26 Tozawajuku Hiden: Ganki) Super Shisa
4. Naoki Tanizaki⭕, Masato Yoshino (16:14 Implant) Taku Iwasa, Kenichiro Arai❌
5. Open the Brave Gate: Genki Horiguchi (15:48 Beach Break on Chair) Shinobu
☆1st defense for Genki
6. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Magnitude Kishiwada⭕ (18:54 Last Ride) Naruki Doi, BxB Hulk, m.c.KZ❌
7. Open the Dream Gate: Shingo Takagi (22:27 Last Falconry) Cyber Kong
☆1st defense for Shingo

Comments Off on Storm Gate 2008
Close Menu