02/25/2018 Kotoka Road to Final

02/25/2018
Aichi, Loisir Hotel Toyohashi
Kotoka Road to Final
Hyo Watanabe Homecoming
900 Attendance

0. Yuki Yoshioka⭕ (5:26 Boston Crab) Oji Shiiba❌
1. Dragon Kid⭕, Gamma, Problem Dragon (13:42 Bible) YAMATO, Flamita, U-T❌
2. Genki Horiguchi, Yosuke♡Santa Maria⭕ (12:41 Neraiuchi) Ben-K, Jason Lee❌
3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕ (17:09 Yokosuka Cutter) Bandido, Zachary Wentz❌
4. Masaaki Mochizuki, Kagetora⭕ (12:31 Modified Michinoku Driver) Big R Shimizu, Hyo Watanabe❌
5. Kotoka Road to Final in Toyohashi: T-Hawk, Eita⭕, Shingo Takagi (16:31 Super Kick) Naruki Doi, Masato Yoshino, Kotoka❌

Close Menu