03/03/2018 Champion Gate in Osaka 2018

03/03/2018
Osaka, Edion Arena Osaka #2
Champion Gate in Osaka 2018 Night 1
Attendance: 1350

0. Shun Skywalker⭕ (5:17 Boston Crab) Oji Shiiba❌
1. Dragon Kid⭕, Kagetora (9:15 Bible) Bandido❌, Zachary Wentz
2. Ryo Saito⭕ (5:55 Pinfall) Don Fujii❌
3. Kotoka Road to Final in Osaka 1: Shingo Takagi, El Lindaman⭕ (11:34 German Suplex Hold) CIMA, Kotoka❌
4. Ben-K, Big R Shimizu⭕ (10:54 Shot-put Slam)Masaaki Mochizuki, Gamma❌
5. Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi⭕ (12:10 Backslide from Heaven) T-Hawk, Eita, Takashi Yoshida❌
6. Open the Brave Gate Championship Match: Punch Tominaga⭕️ (8:34 Punch Clutch) Yasushi Kanda❌
★Tominaga becomes the 33rd champion
7. Open the Triangle Gate Championship Match: Naruki Doi, Masato Yoshino, Jason Lee⭕ (23:14 German Suplex Hold) YAMATO, Flamita, Yosuke♡Santa Maria❌
★2nd Defense

Close Menu