03/04/2018 Champion Gate in Osaka 2018

03/04/2018
Osaka, Edion Arena Osaka #2
Champion Gate in Osaka 2018 Night 2
Attendance: 1500

0. U-T⭕ (5:29 Pinfall) Yuki Yoshioka❌
1. CIMA⭕, Gamma (11:26 Mad Splash) Don Fujii, K-ness.❌
2. Takashi Yoshida⭕ (7:38 Fatality) Kaito Ishida❌
3. YAMATO⭕, Ryo Saito, Punch Tominaga (11:38 Frankensteiner of the Almighty) El Lindaman, Shingo Takagi, Yasushi Kanda❌
4. Naruki Doi, Masato Yoshino, Jason Lee, Big R Shimizu⭕ (12:07 Shot-put Slam) Yosuke♡Santa Maria, Flamita, Bandido, Zachary Wentz❌
5. Kotoka Road to Final in Osaka 2: Kzy⭕, Dragon Kid (13:15 Running Elbow Smash) Kotoka❌, Oji Shiiba
6. Open the Twin Gate Championship Match: T-Hawk, Eita⭕ (15:09 Biblia) Susumu Yokosuka❌, Genki Horiguchi
★1st Defense
7. Open the Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki (23:13 Triangle Choke → Referee Stop) Ben-K
★4th Defense

Close Menu